ชวน ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด รอบุคลากรการแพทย์ฉีดให้ครบก่อน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการป้องกัน COVID-19 ภายในรัฐสภา ที่ข้าราชการเริ่มกลับมาทำงาน หลังพ้นวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ว่า ยังคงเน้นย้ำมาตรการการป้องกันภายในรัฐสภาอย่างเข้มงวด และให้ข้าราชการส่วนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน ส่วนการจัดฉีดวัคซีนให้ ส.ส. นั้น เห็นว่า ขณะนี้วัคซีน COVID-19 ยังคงมีไม่เพียงพอ จึงได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับกรณีการฉีดวัคซีนให้กับ ส.ส. ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า ภายในสัปดาห์นี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ส.ส. น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนจนครบถ้วน จากนั้นก็จะกระจายไปกลุ่มเสี่ยงอื่นๆได้ ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเช่นกัน เนื่องจาก ต้องการรอให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดจนครบถ้วนก่อน 

สำหรับการบรรจุญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภานั้น นายชวน ระบุว่า จะต้องรอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ก่อน จากนั้นจะใช้เวลา 15 วัน ในการพิจารณาเพื่อบรรจุญัตติดังกล่าว แต่จะจัดการประชุมเมื่อใดนั้น ต้องรอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ที่หากรัฐสภามีความพร้อม ก็สามารถพิจารณาต่อในวาระที่ 2 ได้ทันที 

นายชวน ยังกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรว่า ยังไม่ได้กำหนดวัน และระยะเวลาในการพิจารณา แต่ได้ขอความร่วมมือให้คณะรัฐมนตรี เร่งส่งร่างงบประมาณดังกล่าวยังสภาล่วงหน้า เพื่อให้ ส.ส.ได้พิจารณา ศึกษารายละเอียดงบประมาณก่อน และเพื่อให้สามารถพิจารณาได้ทันตามกรอบที่สำนักงบประมาณกำหนด แต่ขณะนี้ได้ช่วยพิจารณาติดตามดูเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ที่มีข้อเสนอไปยังสำนักงบประมาณแล้วว่า งบส่วนใดที่ไม่มีความจำเป็น เช่น งบดูงาน งบไปต่างประเทศ ก็ให้จัดสรรไปที่หน่วยงานที่มีความจำเป็นโดยไม่ต้องรอการแปรญัตติในชั้นกรรมาธิการของสภา พร้อมมั่นใจว่า สถานการณ์ COVID-19 จะไม่กระทบต่อการพิจารณากฎหมายสำคัญ รวมถึงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจาก ส.ส.ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไป เพราะสถานการณ์ COVID-19 จะยังไม่น่าจะจบลงง่ายๆ ดังนั้น ทุกคนต้องเฝ้าระวังตัวเองเสมอ และยังต้องทำหน้าที่ต่อไป 

แสดงความเห็น