“หมอแม็พ พรรคกล้า” ขอเป็นกระบอกเสียงแทนบุคลากร สธ. จี้ รัฐเร่งจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิด-19

ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ สมาชิกพรรคกล้า กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ทำงานด้านสาธารณสุข เรียกร้องให้รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานหนักรับมือกับภัยระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่การระบาดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว จนปีนี้ระบาดรอบ 2 และ 3 แต่บุคลากรด้านสาธารณสุขหลายคน ยังไม่ได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษจนถึงตอนนี้ 

ทพ.กันตพงศ์ กล่าวว่า 15 เมษายน ปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มเงินพิเศษรายเดือนแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีหลักเกณฑ์จ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท และผู้ที่ทำงานสนับสนุนเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท แต่ที่ได้รับฟังจากบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ตนเองรู้จัก รวมถึงการร้องเรียนผ่านเพจ “ลูกจ้างและพนักงานกระทรวง” ก็สะท้อนตรงกันว่ายังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ และยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการจ่ายเร็วๆ นี้ 

“เวลาเกิดปัญหา บุคลากรด้านสาธารณสุขจะรีบไปภายใน 5 นาที แต่เรื่องเงินไม่รู้ต้องรออีกกี่ปีถึงจะได้ จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาเรื่องนี้โดยด่วน และเชื่อว่าจิตใจของบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน มีความพร้อมเสียสละเสมอ เป็นฮีโร่ของคนไทยทุกคน ที่จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ได้” ทพ.กันตพงศ์ กล่าว

แสดงความเห็น