ผบ.ทบ.ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนเต็มที่

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวทางรัฐบาล  ล่าสุด พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวผ่านการประชุมด้วยระบบออนไลน์กับหน่วยทหารทั่วประเทศโดยกล่าวขอบคุณกำลังพลและหน่วยทหารที่ได้ทุ่มเทสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของหลายจังหวัดเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  สำหรับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญ กองทัพบกขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่เสียสละและต้องทำงานอย่างหนัก 24 ชม.อยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกหน่วยทหารสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งดูแลบุคลากรสายแพทย์ของกองทัพบกให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานในทุกด้าน

“ในสถานการณ์เช่นนี้ หน่วยแนวหน้าของประเทศไทยคือบุคลากรทางการแพทย์ นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและเสียสละมาก ผมขอส่งกำลังใจให้ท่านเหล่านั้น และกองทัพบกพร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่” ผบ.ทบ.กล่าว

ปัจจุบัน กองทัพบก ได้นำแนวทาง ศบค.ไปปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆดูแลประชาชนและการพิทักษ์พล

สำหรับ “มาตรการพิทักษ์พล” ซึ่งกำหนดให้กำลังพลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 นั้น  ผบ.ทบ.ได้กำชับเรื่องการบันทึก รายงานข้อมูลของหน่วยทหาร กำลังพลและครอบครัวเมื่อมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นำไปสู่การประเมินและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับส่วนรวม ตลอดจนได้เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัวที่มีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ขอให้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก เพื่อลดภาระงานของหน่วยงานสาธารณสุข และเพื่อให้โรงพยาบาลรัฐสามารถรองรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อที่เป็นพลเรือนได้อย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้ ทบ.ยังได้ออกมาตรการพิทักษ์พลเพิ่มเติมตามสถานการณ์ ได้แก่ การตรวจคัดกรองนักเรียนทหารหลังลาพักหรือกลับเข้าโรงเรียน เช่น นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายสิบทหารบก ที่จะกลับเข้าโรงเรียนหลังปิดเทอม ในสัปดาห์นี้ ส่วนทหารกองประจำการให้งดลาพักเพื่อลดการเดินทางและเป็นการเตรียมกำลังให้พร้อม สำหรับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการใน 30 เมษายนนี้ หน่วยทหารจะดำเนินการคัดกรองให้เกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อก่อนปลดประจำการ รวมทั้งมาตรการเตรียมรับทหารใหม่ในเดือนพฤษภาคม

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ ศบค.-19 ทบ.และกรมแพทย์ทหารบกร่วมกันตรวจสอบอาคารสถานที่ในหน่วยทหารที่เหมาะสมใน กทม .และบางจังหวัด เตรียมสำรองการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นและสถานการณ์โควิดมีความรุนแรงขึ้น 

ปัจจุบัน รพ.สนามของกองทัพบกยังคงเปิดให้บริการรองรับผู้ติดเชื้อ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (ค่ายธนะรัชต์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (เกียกกาย) จ.กรุงเทพมหานคร  รวมทั้งที่ผ่านมากองทัพบกยังได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ,เตียง, เครื่องนอน ให้กับโรงพยาบาลสนามที่จัดขึ้นทั่วประเทศ  อาทิ จ.เชียงใหม่, ลำพูน, ประจวบคีรีขันธ์, นครสวรรค์, นครราชสีมา, น่าน ,สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เตรียมอุปกรณ์ เตียงนอนทหาร เครื่องนอน และสิ่งอุปกรณ์ที่มีประจำการ พร้อมนำมาสนับสนุนทุกภาคส่วน ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิดขณะนี้ 

ขอเรียนว่ากองทัพบกจะดำรงการช่วยเหลือดูแลประชาชนต่อไป โดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มขีดความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง และกำลังพลทุกนายพร้อมเสียสละทรัพยากรที่มี เพื่อสนับสนุนการดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปได้อย่างปลอดภัย

แสดงความเห็น