กลุ่มไบเกอร์ “เพื่อนแอ๊ด คาราบาว” ร้อง “บิ๊กตู่” ทบทวนคำสั่งปลด “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร”

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มมอเตอร์ไซค์หลายสิบคัน ซึ่งเป็นเพื่อนของ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิต ยื่นจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อให้ยกเลิกมติคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ให้ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแก่งกระจาน ออกจากราชการ เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา กรณีถูกกล่าวหาว่า นายชัยวัฒน์ เข้าไปรื้อถอน เผาทำลาย บ้านพัก และสิ่งปลูกสร้างของปู่คออี้ และชาวกะเหรี่ยงอีกหลายราย เมื่อปี 2554 จากยุทธการตะนาวศรี 

โดยนางวัฒนา เนื่องพลี วชิโรดม เลขาธิการเครือข่ายการจัดการวิกฤตป่าและน้ำ ตัวแทนยื่นหนังสือกล่าวว่า นายชัยวัฒน์เป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ทุ่มเทเสียสละทำหน้าที่ในการพิทักษ์ป่า และมีผลงานโดดเด่นมีการจับกุมดำเนินคดีจำนวนมากกับผู้บุกรุกป่าโดยไม่เกรงกลัวผู้มีอำนาจและอิทธิพลต่างๆ ถือว่าเป็นข้าราชการป่าไม้ดีเด่นที่หาได้ยากคนหนึ่ง จากที่ได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นเห็นว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการชี้มูลความผิดเฉพาะในข้อหา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญาและตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 85/1 (1) เพราะกฎหมาย ป.ป.ท.ให้อำนาจในการชี้มูลเรื่องทุจริตเท่านั้น แต่นายชัยวัฒน์ไม่ได้ทุจริตจึงเป็นการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่จะชี้มูลความผิดนายชัยวัฒน์ มองว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

ทั้งนี้หนังสือรายงานชี้มูลความผิดนายชัยวัฒน์ ก็กระทำโดยอคติมีการอ้างคำสั่งศาลปกครองสูงสุดว่านายชัยวัฒน์ทำเกินกว่าเหตุ แต่ข้อเท็จจริงในศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาเรียบร้อยแล้วว่านายชัยวัฒน์ได้ทำการจับกุมผู้ที่บุกรุกอุทยานตามกฎหมายอย่างถูกต้องสมควรแก่เหตุเป็นการกระทำชอบด้วยกฎหมายและไม่มีอะไรเสียหาย หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติยังคงยืนยันลงโทษนายชัยวัฒน์ ซึ่งเป็นข้าราชการที่พิทักษ์ป่าอย่างเข้มแข็งให้ออกจากราชการ เพียงเพราะอ้างว่าต้องทำตามมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการป.ป.ท. กระทรวงฯ ก็อาจจะกลายเป็นผู้กระทำผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเสียเองก็ได้

แสดงความเห็น