อธิบดีกรมพินิจฯ สั่งกักตัวเยาวชน-เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง จ.สุราษฎร์ธานี 14 วัน พร้อมส่งตรวจหาเชื้อแล้ว

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  ทั้งนี้มีเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นภาคใต้ จำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า หลังทราบเหตุในวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้สั่งหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี, เขต 9 ยะลา, เขต 10 พังงา และสถานพินิจฯ ในเขตดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ทำการกักตัวเด็กและเยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมงานแล้ว พร้อมกับสั่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที

โดยต่อมาในวันที่ 5 เมษายน 2564 กรมพินิจฯ ได้ประกาศให้หน่วยงานสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในพื้นที่เขต 8, เขต 9, เขต 10 และศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสั่งเร่งสอบสวนหาผู้สัมผัสใกล้ชิด และแยกกักตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องสงสัยสัมผัสผู้ติดเชื้อที่บ้าน 14 วัน    

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้สำรอง กรณีมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องแยกกักตัวจำนวนมากจนอัตรากำลังไม่เพียงพอ โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในเขตจังหวัดเข้าร่วมบริหารจัดการสถานการณ์หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกัน

แสดงความเห็น