กก.สมานฉันท์​แนะ กสม.​ตั้ง “กก.บริหารชุมนุม” หวังคุมม็อบชุมนุมสันติ

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ ที่มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานกรรมการ ว่า ที่ประชุมได้รับฟังความเห็นจาก นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รักษาการประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิประชาชน และข้อร้องเรียนจากผู้ต้องขังคดีการเมือง ทั้งนี้กรรมการสมานฉันท์ มีข้อเสนอไปยัง กสม. ให้ตั้งคณะกรรมการบริหารการชุมนุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ อาทิ   หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และผู้ชุมนุม  เพื่อเป็นคนกลางประสานงานให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสันติ 

สำหรับการนำเสนอรายงานสมานฉันท์นั้น ที่ประชุมกำหนดวันส่งร่างรายงานสมานฉันท์เป็นร่างรายงานครั้งแรก ในวันที่ 19 เมษายน และเตรียมเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อนำเสนอร่างรายงานดังกล่าว อย่างไรก็ดีในเนื้อหาของร่างรายงานสมานฉันท์ กำหนดโครงร่างไว้ คือ จะเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แสดงความเห็น