ทบ. จัดตรวจเลือกทหาร 1-20 เม.ย.นี้ ย้ำระบบสมัครใจ-คัดเลือก เพิ่มโอกาสสู่ทหารอาชีพ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ขณะนี้กองทัพบกอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจเลือกทหารประจำปี 2564 ระหว่าง 1 – 20 เม.ย.64 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ทั้งเรื่องสถานที่คณะกรรมการการตรวจเลือกจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายปกครองของแต่ละจังหวัดและสาธารณสุข การตรวจเลือกฯ ผ่านมา 4 วันแล้วภาพรวมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชายไทยที่อยู่ในเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกกองทัพบกขอขอบคุณชายไทยที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายกำหนดและขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่มีความพร้อมสมัครเป็นทหารกองประจำการในวันที่เข้ารับการตรวจเลือก

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับนักศึกษาที่มีวันสอบของสถานศึกษาตรงกับวันที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้กองทัพบกได้อำนวยความสะดวกให้ เพราะถือว่ามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ขอให้ไปรายงานตัวกับสัสดีอำเภอ/เขต ตั้งแต่ 21 เม.ย.-15 พ.ค. 64 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป ล่าสุดในการตรวจเลือกฯ วันที่ 1-4 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา มีผู้ที่สมัครใจเป็นทหารกองประจำการถึง 11,834 คน ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกตามขั้นตอนของทางราชการ โดยเฉพาะการเชิญชวนให้สมัคร ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเป็นทหาร

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า การคัดเลือกทหารกองประจำการในปีนี้จากนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่มุ่งพัฒนาการตรวจเลือกทหารไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งกองทัพบกได้นำนโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดยเมื่อช่วง ก.พ.- มี.ค. ได้เปิดรับสมัครทหารกองเกินอายุ 18-20 และ 22-29 ปี เป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ มีผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติ จำนวน 3,220 คน และที่ผ่านมาก็รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการสมัครเป็นทหารกองประจำการ  เน้นการให้โอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพโดยในปี2564 กองทัพบกได้ปรับเพิ่มโควตาพลทหารเป็นนักเรียนนายสิบสูงถึง 80% จากเดิม 50% และมีการเพิ่มคะแนนพิเศษให้กับทหารกองประจำการในการสอบเป็นข้าราชการของกองทัพบกการปรับและพัฒนาแนวทางการรับทหารกองประจำการดังกล่าว จะช่วยให้การตรวจเลือกที่ดำเนินการมาในลักษณะแบบผสมผสาน คือการรับสมัครและการคัดเลือกนำไปสู่การตรวจเลือกทหารโดยสมัครใจอย่างเต็มรูปแบบ การให้โอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพที่กองทัพบกได้ดำเนินการในห้วง2ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับทั้งจากทหารกองประจำการและประชาชน ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเป็นทหารมากขึ้น             

แสดงความเห็น