รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการ Cook & Coff @ เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการ Cook & Coff @ เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด สร้างโอกาสสู่สังคม นำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ทรงวางรากฐานไว้ มาต่อยอด หวังสร้างเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ 

ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพริก ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว “Cook & Coff @ เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ แก้ไขผู้ก้าวพลาด สร้างโอกาสสู่สังคม” โดยมี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน 

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานว่า กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ มีภารกิจหลักด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ไม่ให้กระทำผิดซ้ำ เพื่อการคืนคนดีสู่สังคม และกลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป

กระทรวงยุติธรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ที่ทรงพระราชทานแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมมาปรับใช้ภายในเรือนจำและได้เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และต่อมาได้พระราชทานแนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในเรือนจำ และทรงเปิดร้านกาแฟ Inspire By Princess เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 อันเป็นการทำให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป ซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ในการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริงภายหลังพ้นโทษ 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ทำให้ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกเป็นที่รู้จัก แพร่หลาย กลายเป็นศูนย์เรียนรู้มีประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เมื่อตนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำแนวทางของ นายกรัฐมนตรี ในเรื่องการให้โอกาสการคืนคนดีสู่สังคมแก่ผู้ก้าวพลาด มอบให้เรือนจำและทัณฑสถาน 143 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ เช่น เรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff การฝึกอาชีพด้านการเกษตรกรรม อาทิ การปลูกทุเรียน เงาะ มังคุดการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคขุน การเลี้ยงสุนัขเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย การเลี้ยงไก่ชน และการสร้างงานสร้างอาชีพในระบบแบบนิคมอุตสาหกรรม ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้นำแนวทางที่ตนได้มอบหมายมาดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้นำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ได้ทรงวางรากฐานไว้ มาต่อยอดจนเกิดเป็นรูปธรรมที่หลากหลาย กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

“ผมขอชื่นชมกรมราชทัณฑ์ และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก รวมถึงเรือนจำ ทัณฑสถานอื่นๆ ที่ได้นำนโยบายที่มอบหมายไว้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงยุติธรรม ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานโครงการเรือนจำท่องเที่ยว จะเป็นอีกมิติหรือกลไกหนึ่งในการสร้างประกายแห่งความหวัง ความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้ต้องขังเมื่อพันโทษออกไป จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก” นายสมศักดิ์ กล่าว 

จากนั้นนายสมศักดิ์ และคณะได้ตัดริ้บบิ้นโซ่ไดโนเสาร์คู่ เพื่อเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดย เรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @ เขาพริก ได้ทดลองเปิดมาแล้ว 3 อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 100 คน หากเป็นวันหยุดมีมากถึง 300 คน มีรายได้รวมแล้วประมาณ 140,000 บาท 

ต่อมานายสมศักดิ์ ได้เดินชมร้านต่างๆในโครงการ และตลาดนัดเครือข่ายชุมชน มีทั้งเครื่องดื่ม อาหารไทย อีสาน ขนมไทยและเบเกอรี่ และยังได้ชมการสาธิตอาหารขึ้นชื่อของโครงการ “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหัวปลี” และชมโซนจำลองศูนย์ “ไดโนซอร์ ปาร์ค” และการเพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆด้วย รวมทั้งเยี่ยมชมงานฝีมือและให้กำลังใจผู้ต้องขังที่ฝึกอาชีพด้วย 

แสดงความเห็น