“มิสเตอร์เกษตร” จี้ พณ.แก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ

“สัมฤทธิ์” จี้ กระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ ชี้ โครงการประกันรายได้มีจุดอ่อน ทำให้เกษตรกรไม่ได้เงินชดเชย

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ราคามันสำปะหลังลดลงต่อเนื่องจากราคาประมาณ 2.70 บาทต่อกิโลกรัม เหลือราคา 2 บาทถ้วนต่อกิโลกรัม เนื่องจากเกษตรกรได้ขุดมันสำปะหลังมาขายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนมีสินค้าจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของตลาด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วในหลายปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรจะชะลอการขุด แต่ปีนี้เกษตรกรคิดว่าจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากรัฐบาลในโครงการประกันรายได้ แต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ เพราะโครงการประกันรายได้ไม่ได้ดูว่าเกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ในราคาเท่าใด แต่จะดูว่าเกษตรกรไปแจ้งการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนใด ซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยตนเองคาดว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีสินค้าออกสู่ตลาดน้อยมาก เพราะมีเกษตรกรขุดไปแล้วทำให้ราคาสูงกว่าราคาประกัน นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับเงินค่าชดเชยแต่อย่างใด จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากจุดอ่อนของโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดพอสมควร ดังนั้นจึงขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนและฝากให้รัฐบาลนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขในลำดับต่อไป

แสดงความเห็น