ก.ยธ.จับมือพาณิชย์ เซ็น MOU พัฒนาการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ก.ยุติธรรมจับมือ.พาณิชย์ เซ็น MOU พัฒนาการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา “สมศักดิ์” ชี้รบ.เอาจริงเอาจังหวังไทยเป็นศูนย์กลางการทำอนุญาโตตุลาการของภูมิภาค “จุรินทร์” เชื่อใช้ช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ เผยเริ่มใช้ ม.ค.64 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ปชช.

ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (Thailand Arbitration Center : THAC) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรพย์สินทางปัญญา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรม และข้าราชการร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลตระหนักถึงการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น การอนุสัญญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทหรือการไกล่เกลี่ย เสนอปรับปรุง พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2562 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทำอนุญาโตตุลาการมากขึ้นในภูมิภาค โดยมุ่งให้การระงับข้อพิพาททางเลือก เป็นกลาง มีอิสระและเป็นที่ยอมรับในสากล ตลอดเวลาการดำเนินการของ THAC มีความเติบโตเป็นอย่างมาก และยังส่งข้อมูลให้รัฐบาล ซึ่งตนได้รับรายงานจากทาง THAC ว่าจะดำเนินการระบบการระงับขอพิพาททางออนไลน์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทำให้เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการตอบสนองนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลด้วย เมื่อโลกเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะเป็นเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ ตนเชื่อว่าการลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยประชาชนได้เป็นจำนวนมาก และจะสะดวกรวดเร็ว สามารถส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวมอบนโยบายว่า ทรัพย์สินทางปัญญาถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาการค้า สร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางธุรกิจตลอดมา แต่มีการละเมิดเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่สุจริต ทำให้เกิดข้อพิพาทมากมายอย่างต่อเนื่อง และมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและศาลอื่นๆ ดังนั้นเพื่อไม่ให้คดีรกศาลโดยไม่จำเป็น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้นำอนุสัญญาโตตุลาการมาใช้ ทำให้สะดวกรวดเร็ว เป็นกระบวนการที่ยอมรับของโลก ปัจจุบันมีคดีสำเร็จแล้ว 621 เรื่อง คิดเป็น 54% ของคดีทั้งหมด แต่ช่วงที่ผ่านมานั้นการระงับข้อพิพาททำได้เฉพาะส่วนกลางเท่านั้น ทำให้เกิดอุปสรรคสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ดังนั้นวันนี้จึงเป็นทางออกอีกทางที่เป็นรูปธรรมในยุคนิวนอมอล นำระบบออนไลน์มาใช้  ทำให้การเจรจรา รวดเร็ว ประหยัด ตอบโจทย์ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้ แต่ยังคงความยุติธรรมไว้ได้ดังเดิม พร้อมเปิดให้บริการ มกราคม 2564 ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

แสดงความเห็น