“กลุ่มอนุรักษ์ไก่ไทย” พบ รมว.ยุติธรรมขอช่วยสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ไก่พื้นเมือง

“กลุ่มอนุรักษ์ไก่ไทย” พบรมว.ยุติธรรมขอช่วยสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ไก่พื้นเมือง “สมศักดิ์” หวังเป็นกระบวนการต้นแบบให้ปชช.ตื่นตัวเสนอกม.ที่เป็นประโยชน์ 

นายเลิศชาย หอบรรลือกิจ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มสยามเมืองยิ้ม ด้วยพลังปัญญาประชาชน เข้าพบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ เพื่อขอให้การสนับสนุน และเสนอแผนปฏิบัติการ การเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง “ร่างพ.ร.บ.อนุรักษ์และพัฒนาการไก่พื้นเมือง”

นายเลิศชาย กล่าวว่า หากมี พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ จากมูลค่าของไก่ชน ไก่สวยงาม ตามวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์และเป้าหมายของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และจะเกิดการสร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชน ไก่สวยงามที่มีความมั่นคงและยั่งยืน เป็นมรดกไทยและมรดกโลกสืบไป นอกจากนี้การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ทำหน้าที่พิจารณาขึ้นทะเบียนไก่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยง การป้องกันโรคติดต่อและปรับปรุงสายพันธุ์ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลและใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังขาดรายชื่อในการเสนอกฎหมายต้องมี 10,000 รายชื่อ ยังขาดอีกประมาณ 3,000 คน จึงอยากให้ท่านช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนอยากให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างในการเสนอกฎหมายของประชาชน อยากให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดกระบวนการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ กลุ่มผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายและประชาชนทุกสาขาอาชีพ และจะทำให้ประชาชนมีเจตนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย เพราะการเสนอกฎหมายโดยประชาชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการล่ารายชื่อให้ครบ 10,000 คน ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งทางภาคประชาชนเขาเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องที่ดีเขาจึงรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายขึ้นมา เพราะส.ส.ที่เป็นตัวแทนของเขาไม่กล้าเสนอร่างกฎหมายแบบนี้ ตนคิดว่าแนวทางแบบนี้เป็นเรื่องที่ดี เมื่อประชาชนเขาเห็นความจำเป็นในการเสนอร่างกฎหมาย เขาเห็นประโยชน์ในการมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เราก็น่าที่จะสนับสนุน

“ผมไม่อยากให้มองว่า กฎหมายฉบับนี้เน้นเฉพาะไก่ชนอย่างเดียว ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการทรมานสัตว์และการพนัน แต่กฎหมายนี้มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดให้แข่งขันตามประเพณีท้องถิ่นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และกฎหมายว่าด้วยการพนัน นอกจากนี้ยังได้เน้นถึงการเพาะเลี้ยงไก่พื้นบ้านพื้นเมือง ซึ่งน่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศได้อีกด้วย เมื่อภาคประชาชนเห็นประโยชน์และรวบรวมรายชื่อเสนอ ตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ไม่ต้องห่วงว่าผมจะไปแย่งผลงานใคร เราทำวันนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเท่านั้น” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น