รมว.ยธ.กางแผนสกัดขนยาเสพติดข้ามชาติ จับมืออาเซียน เน้นคุมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ


รมว.ยุติธรรม กางแผนสกัดขนยาเสพติดข้ามชาติ แจงยิบ มีหลายโครงการ จับมือร่วมอาเซียน ป้องทั้งทางบก-เรือ-สนามบิน เน้น คุมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงมาตรการป้องกันการลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศ ว่า จากที่ได้รับรายงานข้อมูลเพิ่มเติม จากสำนักงาน ป.ป.ส. พบว่า มีมาตรการขับเคลื่อน เพื่อเร่งแก้ปัญหาหลายมาตรการ เช่น โครงการแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (2562-2565) ประกอบด้วย กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยโครงการนี้ ได้กำหนดมาตรการไว้ 7 ประเด็น คือ 1.การสกัดกั้น ควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 2.การสกัดกั้นเส้นทางทางบกและด่านชายแดน 3.การสกัดกั้นพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน 4.การปราบปรามเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติด 5.การสกัดกั้นยาเสพติดผ่านแม่น้ำโขง 6.การสนับสนุนมาตรการและความช่วยเหลือ และ 7.การพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยและการพัฒนาระบบ 

“ภายใต้มาตรการที่ 4 การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด เป็นการกำหนดเป้าหมายปราบปรามระดับสำคัญในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อปราบปรามเครือข่ายการค้า ที่ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ”นายสมศักดิ์ กล่าว 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า อีกโครงการคือ ความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติของอาเซียน หลังที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 31 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีมติให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ ของกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากพบว่า พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน มีจำนวนมาก และมีลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

“ประเทศไทยจะใช้สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางในประเทศ ก่อนที่เชื่อมเครือข่ายการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างเอกภาพของการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติดระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการนำเทคนิคการปฏิบัติงานที่ทันสมัยมาใช้” นายสมศักดิ์ กล่าว  

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งโครงการ คือ ความร่วมมือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าเรือสากลในอาเซียน หลังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ให้ความเห็นชอบ เพื่อร่วมดำเนินการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดทางเรือในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน โดยปัจจุบันหน่วยที่ปฏิบัติการงานตามโครงการต่างๆในประเทศไทย คือ สำนักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 

แสดงความเห็น