‘สัมฤทธิ์’ ตั้งกระทู้ถามราคาข้าวโพดตกต่ำ ‘จุรินทร์’ แจงมีมาตรการชัดเจนสั่งพณ.จังหวัดเร่งสำรวจ


“สัมฤทธิ์”ตั้งกระทู้ถามรมว.พาณิชย์ ราคาข้าวโพดตกต่ำ คนรับซื้อจับมือกันกดราคา เผยเกษตรกรร้องโรงงานยักษ์ใหญ่นำเข้าข้าวสาลียักย้ายให้บริษัทในเครือ “จุรินทร์”แจงมีมาตรการนำเข้าชัดเจนโปร่งใส สั่งพาณิชย์จังหวัดเร่งสำรวจ หาทางแก้ปัญหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม วาระพิจารณากระทู้ถาม

โดยนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ ตั้งกระทู้ถาม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่สำคัญของประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 7 ล้านไร่ทั่วประเทศ ประชาชนชนปลูกมากกว่า 4.5 แสนครัวเรือน วันนี้ผลผลิตรวมของทั่วประเทศอยู่ที่ 4.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% ปัญหาที่เกษตรกรพบเจอทุกปีคือราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งๆที่ความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์มีมากกว่า 8 ล้านตัน สาเหตุเพราะโรงงานอาหารสัตว์พยายามนำเข้าวัถุดิบทดแทน เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ พยายามนำเข้ามาเพื่อกดดันราคาข้าวโพดให้ตกต่ำ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามช่วยพยุงราคาข้าวโพดด้วยการกำหนดให้ข้าวสาลีเป็นสินค้าควบคุม ให้นำเข้าได้ในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 คือ ให้นำเข้าข้าวสาลีได้ 1 กิโลกรัม แต่ต้องซื้อข้าวโพดภายในประเทศ 3 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการพยุงราคาข้าวโพดที่ดี แต่ตนมีข้อสงสัยของเกษตรกว่าการควบคุมการนำเข้าข้าสาลี มีความถูกต้องโปร่งใส มีอะไรแอบแฝงหรือไม่ เพราะมีข้อมูลว่าโรงงานอาหารสัตว์ยักษ์ใหญ่บางแห่ง นำเข้าข้าวสาลีมากเกินมาตรการ มีการซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรแล้วยักย้ายขายต่อให้บริษัทอื่นในเครือเดียวกัน เพื่อเพิ่มตัวเลขการรับซื้อข้าวโพด ตนจึงขอสอบถามว่า กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการควบคุมกำกับดูแลการนำเข้าข้าวสาลี 3 ต่อ 1  ให้มีความโปร่งใสถูกต้องอย่างเข้มงวดหรือไม่อย่างไร และอีกคำถามคือ การนำเข้าข้าวบาร์เล่ และดีดีจีเอส ในขณะนี้ยังเป็นสินค้าไม่ควบคุม แต่มีผลกระทบต่อราคาข้าวโพดอย่างยิ่ง ตรงนี้กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปมีมาตรการอย่างไรหรือไม่

นายจุรินทร์ กล่าวชี้แจงว่า ที่มาของการอนุญาตนำเข้าข้าวสาลีนั้น เป็นมาตรการเสริมในนโยบายหลักสำคัญ คือ นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็น 1 ในพืช 5 ชนิดที่รัฐมีนโยบายประกันรายได้ มาตรการประกันรายได้ในส่วนข้าวโพดนั้น ครม.มีมติเรียบร้อยแล้วว่าจะประกันรายได้เช่นเดียวกับปีที่แล้ว คือ กิโลกรัมละ 8.50 บาทครัวละไม่เกิน 30 ไร่ ประกันรายได้ครบทั้งปี และยังมีมาตรการเสริมออกมาอีก 3 ข้อ คือ หากผลผลิตออกมามากเกิน ให้สถาบันเกษตรกรสามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อรวบรวมผลผลิตเก็บไว้ 2-4 เดือนและรัฐบาลจะช่วยดอกเบี้ย 3% ส่วนมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี 3ต่อ1 ตรงนี้เรามีมาตรการกำกับอย่างเข้างวดหลายมาตรการ ออกกฎระเบียบหลายฉบับ ทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กำหนดการนำข้าวข้าวสาลีที่มีมาตรฐานตามที่กำหนด ที่ผ่านการตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตร และประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ที่ควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี นอกจากนี้เรื่องของการเคลื่อนย้ายยังมีการกำหนดมาตรการไว้ชัดเจน ตามประกาศของคณะกรรมการกลาง เช่น การเคลื่อนย้ายต้องมีใบอนุญาติที่ขัดเจน และการนำเข้าได้ 2 ช่องทางเท่านั้นคือ คลองเตย กทม. และ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี และการนำเข้าต้องมีการเสียภาษีตามมาตรฐาน WTO และยังมีบทลงโทษที่เราได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ส่วนข้อกังวลว่านำเข้าแล้วไปขายต่อให้บริษัทอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดไว้ชัดเจน หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษอย่างหนัก

นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ตนขอติดตามการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ว่าจะเข้มงวดต่อไป อีกเรื่อง คือการห้ามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะเวลา 5 เดือน เพราะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศ วันที่ 1 ก.ย. เป็นวันแรกที่ห้ามนำเข้า มีข้าวโพดออกสู่โรงงานประมาณ 3 หมื่นตัน แต่แทนที่ราคาข้าวโพดจะสูงขึ้น แต่โรงงานอาหารสัตว์กลับจับไม้จับมือกัน กดราคาลดลงกิโลกรัมละ 30-50 สตางค์ เป็นสิ่งที่โหดร้ายต่อเกษตรกรมาก แต่พวกเขาก็ต้องขาย เป็นกลไกตลาด ปลาใหญ่กินปลาน้อย แต่หากวันหนึ่งปลาน้อยตายหมด ปลาใหญ่ก็อดอาหารตายเหมือนกัน ตนอยากสอบถามท่านรมว.ว่าได้ทราบข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่

นายจุรินทร์ กล่าวชี้แจงว่า วันที่ 1 ก.ย.-31ม.ค. เป็นมาตรการนำเข้า กำหนดเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ราคาช่วงนี้ผลผลิตออกมา ตามกลไกตลาด ผลผลิตมากราคาลดลงก็เป็นไปได้ ช่วงนี้ฝนตกมากข้าวโพดมีความชื้นสูงทำให้ราคาไม่ค่อยดีตามที่ควรจะเป็น ตนได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ลงไปตรวจสอบและกำกับให้เป็นไปตามาตรการ ดูแลเกษตกรให้ดีที่สุด หากมีรายงานเข้ามาเพิ่มตนตนจะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ราคาผลผลิตราคาอาจจะตกต่ำได้เป็นไปตามกลไก ตรงนี้จึงเป็นเหตุสำคัญที่รัฐมีมาตรการประกันรายได้ และยังมีมาตรการเสริมหากผลผลิตมาก คือ การชะลอเก็บข้าวโพดและรัฐบาลช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตามที่ตนได้ชี้แจงไปเบื้องต้น และตนได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดูแลพืชเกษตรทุกตัว หากพบปัญหาขอให้รายงานมาและหามาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า นโยบายประกัยรายได้ที่รัฐบาลได้ออกมา ตนขอขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกร และขอชื่นชม เกษตรสร้างพาณิชย์ขาย ตนอยากให้ รมว.ให้ความสำคัญกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นโมเดลกับโครงการนี้ เพราะคนขายคือคนไทยและคนซื้อก็คนไทย ไม่ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปขาย ตนขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย

แสดงความเห็น