“กัลยา” จี้ กรมชลฯทำท่อลอดถนนแบ่งน้ำไปยังคลองริมเขต เหตุปชช.ไม่มีน้ำใช้การเกษตร


น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และเกษตรกรตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีว่า พื้นที่ทำนา จำนวน 2,000-3,000 ไร่ ขาดน้ำทำการเกษตร เมื่อตนเองได้ลงพื้นที่ไปดู แล้วพบว่า พื้นที่ในส่วนนี้ติดกับคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ขณะที่น้ำในคลองดังกล่าวมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถที่จะส่งมาให้พื้นที่ด้านซ้าย ซึ่งเป็นเขตอำเภอพระพุทธบาท เพื่อใช้ในการทำการเกษตรได้เลย จึงอยากฝากไปถึงกรมชลประทานให้ทำการขุดลอกคลองเลียบริมเขตฝั่งด้านซ้ายของตำบลหนองแก เพื่อที่จะไว้กักเก็บน้ำและขอให้ทำท่อลอดถนนผ่านไป เพื่อดึงน้ำจากคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ไปยังคลองริมเขตได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้น้ำต่อไป 

นอกจากนี้ ถนนเลียบคลองชัยนาท-ป่าสัก ยังเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระ และยามค่ำคืนก็ไม่มีไฟส่องสว่าง ดังนั้น จึงอยากให้ทางกรมชลประทานร่วมกับทางหลวงชนบทติดตั้งไฟสองสว่างและปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วย

แสดงความเห็น