ส.ส.สุโขทัย พปชร. ชูนโยบายกระจายอำนาจสู่ชุมชนและท้องถิ่น ฟื้นฟูหลังโควิด  เร่งสื่อสารเชิงรุก ประชาชนร่วมมือป้องกันไวรัส จบไว ท่องเที่ยวฟื้นเร็ว

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต 1 จ.สุโขทัย ดูแลป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นดูแลกันเองในชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมด้วย เน้นการสื่อสารเชิงรุกให้ข้อมูลแบบรายวัน ใช้ภาษาชาวบ้านที่อธิบายให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ หัวใจด้านการท่องเที่ยวของ จ.สุโขทัย หากพี่น้องประชาชนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้จนกลับสู่ภาวะปกติได้ไว การท่องเที่ยวก็จะฟื้นกลับมาได้ไวขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ตนได้เตรียมเสนอนโยบายฟื้นฟู จ.สุโขทัยทุกด้านหลังการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ด้วย

“จากการลงพื้นที่ด้วยตนเอง พบว่าพี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะประกาศเคอร์ฟิว และการห้ามจำหน้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมกลุ่มกันสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ โดยใช้ประสบการณ์การทำงานตรงในสมัยที่เคยเป็น รมช. สาธารณสุข มาสื่อสารกลไกการทำงานของภาครัฐ ให้ชุมชนเข้าใจมากขึ้น”นางพรรณสิริ กล่าว


นางพรรณสิริ กล่าวอีกว่า ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19  โดยก่อนหน้านี้ตนได้ร่วมงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ส่วนจ.สุโขทัย ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  จัดโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันไวรัสโควิด-19 และการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับจ.สโขทัย มีเป้าหมายผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 517,000 ชิ้น  ตามจำนวนประชากรของจ.สุโขทัย ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของการปกครองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตนได้เตรียมเสนอนโยบายฟื้นฟู จ.สุโขทัยทุกด้านหลังการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ด้วย  เพื่อนำเสนอเป็นนโยบายต่อรัฐบาลต่อไป  โดยมีกรอบของการกระจายอำนาจให้กับ ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจัดการในพื้นที่ตนเอง ด้วยวิธีการขับเคลื่อนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งหากท้องถิ่นและชุมชนได้รับความเดือดร้อนตนจะประสานผู้เกี่ยวข้องเป็นลำดับขั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วต่อไป

แสดงความเห็น