“สมศักดิ์” เปิด “พาหมอไปหาประชาชน” ช่วยชาวสระบุรีเข้าถึงหมอ ประหยัดค่าเดินทาง 1.6 ล้านบาท 

“สมศักดิ์” ลุยสระบุรีวันหยุด เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน ช่วยชาวสระบุรีเข้าถึงหมอ 2.3 หมื่นคน ประหยัดค่าเดินทาง 1.6 ล้านบาท ปลื้ม จัดทั่วประเทศแล้ว 71 ครั้ง ประชาชนใช้บริการทะลุ 1 ล้านคน 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอรรถพล วงษ์ประยูร สส.สระบุรี พรรคเพื่อไทย นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย นายองอาจ วงษ์ประยูร สส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วม ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จะจัดให้มีคลินิกตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา อย่างน้อย 7 คลินิก และคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของพื้นที่ ซึ่งเป็นการพาแพทย์เฉพาะทาง จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ไปรักษาตามชุมชน ช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหา และรักษาโรคในระยะเริ่มต้น ได้อย่างทันท่วงที โดยช่วยลดอัตราการป่วย และเสียชีวิต ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯแล้ว 71 ครั้ง ในพื้นที่ 63 จังหวัด โดยมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 1 ล้าน 7 หมื่นราย ส่วนโครงการที่จัดขึ้นในจังหวัดสระบุรีวันนี้ มีคลินิกให้บริการถึง 24 คลินิก โดยมีคลินิกคัดกรองโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของพี่น้องชาวสระบุรี ถึง 5 คลินิก ทั้งมะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งเต้านม รวมถึงวัณโรคและมะเร็งปอด 

“การจัดงานครั้งนี้ มีประชาชนเข้ารับบริการก่อนวันงาน กว่า 23,000 คน และคาดว่ามาใช้บริการในวันนี้ ประมาณ 2,000 คน ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าบริการคลินิกเฉพาะทางของประชาชนได้ประมาณ 650 – 800 บาทต่อคน คิดเป็นมูลค่าราว 1,300,000 – 1,600,000 บาท ผมจึงขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันผลักดันโครงการในครั้งนี้ ผมเชื่อว่า โครงการนี้ จะช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้” รมว.สาธารณสุข กล่าว 

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมระบบบริการทางการแพทย์ และการให้บริการผู้ป่วย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัด ทั้ง 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว การแก้ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ การเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 

แสดงความเห็น