(คลิป) “สมศักดิ์” มั่นใจ รัฐบาลมีเสียงศึกซักฟอกมากขึ้น หลังฝ่ายค้านมีปัญหา แนะ วิปสองฝ่ายต้องถกปัญหากันก่อน เพื่อไม่ให้เสี่ยงเกิดประท้วงหนัก


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  ยื่นให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร วินิจฉัยเนื้อหาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ที่รุนแรงเกินไป ว่า ขณะนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ประธานสภาฯคงต้องวินิจฉัยข้อถกเถียงดังกล่าว รวมถึงยังต้องกำหนดวันที่จะอภิปราย โดยดูที่ความพร้อมของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล และต้องดูเนื้อหาสาระที่จะพิจารณาจะย้อนไปได้แค่ไหน เชื่อว่าจะคุยกันได้ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะเกิดกรณีเช่นนี้ ส่วนตัวคิดว่าจะใช้เวลาช่วงเกือบสุดท้ายของสมัยประชุมในการอภิปราย เพราะช่วงแรกก็ตีเกราะเคาะไม้กันก่อนแล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมารุนแรงเหมือนครั้งนี้หรือไม่ นายสมศักดิ์ บอกว่า ก็ลักษณะนี้ และจะมีการถกเถียงและปรับคำกันทุกครั้ง หากดูระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรมากมาย ฝ่ายค้านคงพูดย้อนหลังถึงบางคนในรัฐบาลที่ทำในอดีต ซึ่งเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายว่าจะนำมาพูดได้หรือไม่ได้ หากไม่ได้พูดคุยกันก่อนเวลาอภิปรายก็จะเกิดการประท้วง หากมีเวลาอภิปราย 3-4 วัน ถ้าต้องเสียเวลาประท้วงไป 1 วัน ประชาชนที่รับฟังจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ดังนั้น การคุยกันก่อนจะทำให้การประท้วงน้อยลง

เมื่อถามว่า มั่นใจในเสียงรัฐบาลหรือไม่ นายสมศักดิ์ มองว่า รัฐบาลจะมีเสียงมากขึ้นในระยะหลังนี้จากที่ฝ่ายค้าน พรรคเล็กพรรคน้อยมีปัญหากัน การทำงานของรัฐบาลหลังจากนี้ก็จะไม่เครียด

แสดงความเห็น