รมว.ยธ.เปรยอึดอัด การทำงานล่าช้า หลัง การยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ไม่คืบ


รมว.ยุติธรรม เปรยอึดอัด กับการทำงานล่าช้า หลัง การยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ไม่คืบ คนใกล้ชิดเผย อาจมีการโยกย้ายใหญ่ เพื่อให้งานลุล่วง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ ในห้องผู้บริหารกระทรวงที่มี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง รวมทั้งนายวิทยา สุริยะวงค์ นายวัลลภ นาคบัว นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ และนายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวง

โดยนายสมศักดิ์ ได้มีการพิมพ์ข้อความ ไล่เรียง โดยมีใจความสำคัญว่า

: เรียนท่านปลัด และรองปลัด

: ผมอยากให้เน้นถึงกระบวนการตัดวงจรยาเสพติด โดยการยึดทรัพย์สิน

: การลดความแออัดในเรือนจำ โดยมีการพักโทษด้วยการใช้กำไลอีเอ็ม

: ซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นที่เข้าใจกันเกือบทั้งหมดแล้ว แต่ผมเห็นว่าการบริหารจัดการยังไม่ชัดเจน อยากให้ท่านปลัดและรองปลัดช่วยจัดการให้เป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงเวลาในการทำงานที่รวดเร็ว เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับ

นอกจากนี้ยังได้มีการสนทนาต่อไปในเรื่องของการพักโทษด้วยการใช้กำไลอีเอ็ม ที่มีนายวิทยา เป็นผู้ชี้แจง จากนั้นนายสมศักดิ์ ก็ตอบสั้นๆ และเป็นข้อความสุดท้ายว่า

: การทำงานต้องมีแผน และหากติดขัดอะไรให้รู้ลึกและเร่งรัดแก้ไข

รายงานข่าวจากคนใกล้ชิดนายสมศักดิ์ เล่าว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีสมศักดิ์กังวลมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะตอนนี้ผ่านมาเกือบ 1 เดือน ในปีงบประมาณ 2564 แต่ยังไม่มีความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องนโยบายหลัก อาทิ เรื่องยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด ที่ประกาศไว้ว่าจะยึดให้ได้ถึง 6,000 ล้านบาท รวมถึงการติดกำไลอีเอ็มให้นักโทษเพื่อลดความแออัดในเรือนจำที่ปล่อยเวลาล่าช้าจนไม่สามารถปล่อยนักโทษได้ตามเป้าที่กำหนด และอีกประเด็นที่เป็นห่วงคือ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือ JSOC  ที่มีความคืบหน้าล่าช้ามาก

นอกจากนี้นายสมศักดิ์ก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งงานแบบ คลัสเตอร์ ให้รองปลัดทุกคน มาช่วยทำงาน แต่ทุกอย่างก็ยังเป็นเช่นเดิม การทำงานล่าช้าจนบางเรื่องไม่มีความคืบหน้า เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือกระทรวงยุติธรรมยังไม่สามารถบริหารงานให้เกิดการบูรณาการได้ ดังนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อให้งานในกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และที่สำคัญอะไรที่รับปากกับประชาชนไว้ ต้องทำให้สำเร็จ

แสดงความเห็น