ผู้นำฝ่ายค้านฯ หวัง ได้เวลาอภิปรายทั่วไปไม่น้อยกว่า 22 ชม. 

ผู้นำฝ่ายค้านฯ หวัง ได้เวลาอภิปรายทั่วไปไม่น้อยกว่า 22 ชม. เตรียมหารือซักซ้อมบุคคล-ประเด็น-วิธีนำเสนอในการอภิปรายฯ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรอบเวลาการอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เพื่อสอบถามและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่า จากการหารือกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านปรึกษาหารือ และการหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร คาดว่า จะอภิปรายในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

อย่างไรก็ตาม แต่ละพรรคได้รับมอบภารกิจในเนื้อหาสาระการอภิปรายที่วางกรอบไว้ตามญัตติ ซึ่งระบุถึงความล้มเหลวในทุกด้านของนโยบายรัฐบาลที่ฝ่ายค้านจะสอบถามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ แต่ละพรรคจะไปวางแนวทางการอภิปรายในเนื้อหาสาระ รวมถึงตัวผู้อภิปรายและเวลาการอภิปราย 

“อย่างน้อยเวลาในการอภิปรายไม่ควรต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมา ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้เวลา 22 ชั่วโมง ครั้งนี้การเจรจาต่อรองก็ควรได้มากกว่า 22 ชั่วโมง ฉะนั้นการเตรียมตัวของผู้อภิปรายก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วย” นพ.ชลน่าน กล่าว

นพ.ชลน่าน เปิดเผยอีกว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยจะประชุมนัดที่ 2 เกี่ยวกับตัวผู้อภิปรายที่ได้วางไว้ในแต่ละประเด็น และตัวผู้อภิปรายจะนำกรอบเนื้อหาสาระการอภิปรายมานำเสนอ  เพื่อพิจารณาในรายละเอียดพร้อมกับคณะที่ปรึกษา ตลอดจนซักซ้อมแนวทางการนำเสนอทั้งหมด

แสดงความเห็น