รมว.ยุติธรรม เผยเตรียมดัน กม.ส่งเสริมปศุสัตว์ หวังยกระดับเกษตรกรให้มีความมั่นคง 

รมว.ยุติธรรม เผยเตรียมดัน กม.ส่งเสริมปศุสัตว์ หวังยกระดับเกษตรกรให้มีความมั่นคง ชี้ จัดแข่ง-ถ่ายผ่านออนไลน์ เพิ่มมูลค่าสัตว์พื้นเมือง-สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม เก็บภาษีเข้ารัฐ กระตุ้นท่องเที่ยวเหมือนต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ ว่า เพื่อโอกาสในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรมได้มีการศึกษาข้อมูลกฎหมายประเทศออสเตรเลีย และการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยสรุปความเห็นได้ว่า หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการสำหรับสัตว์พันธุ์พื้นเมืองหรือสัตว์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของประเทศเท่าที่ควร และกฎหมายปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง หรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ภาคเอกชนบางส่วนประสบปัญหาในการส่งออกสัตว์พื้นเมืองบางประเภทเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการบางเรื่อง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมมีข้อเสนอให้มีการพิจารณาจัดทำกฎหมายโดยมีหลักการ คือ 1. กำหนดให้มีกลไก หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 2.กำหนดหลักการที่ชัดเจนในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสัตว์พันธุ์พื้นเมือง และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่เจ้าของพันธุ์สัตว์หรือชุมชน 3. กำหนดมาตรการในการส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขัน การจัดแสดงและกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการใช้สัตว์พันธุ์พื้นเมือง โดยขั้นตอนต่อไปจะเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ ดังนั้น ผมจึงมีความสนใจเป็นพิเศษ ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ผมได้เคยเห็น ที่ประเทศอังกฤษ มีม้าตัวเมียชนะมาทุกรางวัล ชื่อ Havre de Grace ประมูลขายได้ 10 ล้านดอลลาร์ ต่อมามีลูกชื่อ Heavenly Gracre ก็แข่งชนะได้หลายรายการ ลูกตัวที่สองชื่อ Graceful princess ก็ยังชนะได้อีก จะเห็นได้ว่าจากม้าธรรมดา แข่งขันจนมีชื่อเสียงก็จะเพิ่มมูลค่าได้หรืออย่างประเทศสเปน ที่โด่งดังเรื่องวัวกระทิง ที่จัดเป็นงานระดับโลก มีนักท่องเที่ยวไปชมมากมาย เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งในบ้านเรามีทั้ง วัวชน ไก่ชน ควาย ม้า หากเราพัฒนากฎหมายปศุสัตว์ ที่จะให้มีการแข่งขันกีฬา รวมทั้งถ่ายทอดผ่านออนไลน์ ทำให้ถูกต้อง มีกฎหมายรับรอง จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ปศุสัตว์ ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยง คนจัดการแข่งขัน ผู้ขายอุปกรณ์ อาหารสัตว์ และยังเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น