“สมศักดิ์” จี้ คุมประพฤติ ตรวจเช็คกำไล EM – เตรียมระบบศูนย์ติดตามให้สมบูรณ์ ใช้คุมคนติดยา 

“สมศักดิ์” จี้ คุมประพฤติ ตรวจเช็คกำไล EM – เตรียมระบบศูนย์ติดตามให้สมบูรณ์ หลังครม.มีมติใช้คุมคนติดยา พร้อมรองรับกฎหมาย JSOC หวังช่วยให้สังคมปลอดภัยมากขึ้น

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เห็นควรให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเสนอแนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาสนับสนุนการติดตามหรือคุมประพฤติผู้เสพหรือครอบครองยาเสพติดเพื่อประสิทธิภาพในการปรับพฤตินิสัยหรือการป้องกันอาชญากรรมนั้น ตนได้ให้ กรมคุมประพฤติ เตรียมความพร้อม ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และในส่วนของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือ ศูนย์ JSOC ให้เตรียมระบบต่างๆให้พร้อม ทั้งในเรื่องของโปรแกรมและบุคลากร และต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจออกมาสมบูรณ์ที่สุด

“เรามีเครื่องมืออยู่แล้ว จะต้องดูแลตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ ให้พร้อมในการใช้งานตลอดเวลา เพื่อใช้ในการติดตามผู้เสพยาเข้าสู่การบำบัดอย่างจริงจัง รวมทั้งยังเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคม และเราจะต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกันให้มากขึ้น ยื่นคำร้องขอกับศาลให้ใช้กำไล EM ให้มากๆ จะได้ทำให้สังคมมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับความผิดทางเพศและความรุนแรง ที่อยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น