รมว.ยุติธรรม ถกคณะทำงานร่างกม.นิรโทษคดีรุกป่า ตั้งคณะกลั่นกรอง ฐานความผิด-ห้วงเวลา-คำนิยาม

รมว.ยุติธรรม ถกคณะทำงานร่างกม.นิรโทษคดีรุกป่า ตั้งคณะกลั่นกรอง กำหนดฐานความผิด-ห้วงเวลา-คำนิยาม ให้ชัดเจน หวังช่วยชาวบ้านให้มากที่สุด ยันไม่ปกป้องพวกนายทุนตัดไม้ทำลายป่า ชี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ขอให้ทุกคนช่วยกัน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ครั้งที่ 2 โดยมีคณะทำงานและตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อมูลสถิติคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการประชุมกลุ่มย่อย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรฯ ที่มีมติเห็นว่าควรกำหนดฐานความผิด กำหนดกรอบระยะเวลาในการนิรโทษกรรม และระบุตัวบุคคลที่จะได้รับการนิรโทษกรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เพื่อความละเอียดรอบคอบ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะทำงานให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

“เราต้องกำหนดฐานความผิดและห้วงเวลาของคดีให้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบคดีที่มีมากถึง 48,000 คดี และต้องนิยามคำว่า นโยบายของรัฐ ให้ชัดเจนด้วย สภายังมีเวลาอีกประมาณ 10 เดือน เราควรเร่งทำให้เสร็จ หากทำไม่ทันประชาชนจะเสียโอกาส ซึ่งการทำกฎหมายในครั้งนี้ เราหวังที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ส่วนพวกนายทุนและผู้ประกอบการที่ตัดไม้ทำลายป่า เราจะไม่ปกป้องพวกเขา ตรงนี้เราต้องแยกให้ชัดเจน ผมรู้ว่าการทำกฎหมายนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราจะต้องช่วยกันเดินไปให้ถึงฝั่งให้ได้” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น