“สัมฤทธิ์” แนะกรมปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบโครงการ-งบประมาณสูงสุดที่ขอได้ 

“สัมฤทธิ์” แนะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบโครงการ-งบประมาณสูงสุดที่ขอได้ จี้ ออกกม.รองรับตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอ ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า  ปัจจุบันการอุดหนุนเงินเฉพาะกิจในส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เรื่องนี้ตนในฐานะที่เคยเป็นนายกเทศมนตรีมาเกือบ 20 ปีต้องชื่นชมและขอบคุณ รมว.มหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ตนขอฝากเรื่องนำที่จะต้องนำไปพิจารณาแก้ไข เรื่องแรก คืออยากให้กำหนดกรอบงบประมาณสูงสุดและโครงการสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะส่งคำของบประมาณ เพราะในแต่ละปีมีท้องถิ่นหลายแห่งเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหลายโครงการ แต่ในข้อเท็จจริงรัฐบาลจัดสรรให้ได้ไม่กี่โครงการ ไม่กี่ล้านบาท ทำให้เพิ่มภาระงานโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งพนักงานของท้องถิ่นเองและพนักงานในส่วนสำนักงานจังหวัด

นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า อีกเรื่อง คือ โครงสร้างบุคลากรส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันนี้ ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอ หรือนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่มีกฎหมายรับรองเป็นเพียงคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น และในแต่ละอำเภอก็มีบุคลากรเพียงคนเดียว ไม่เพียงพอต่อภาระที่รับผิดชอบ จึงอยากให้แก้ไขเรื่องนี้เพื่อให้มีกฎหมายรองรับ มีคนกำกับดูแล ท้องถิ่นอำเภอ เพื่อให้ท้องถิ่นมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แสดงความเห็น