รมว.ยุติธรรม ปลื้ม กรรมการสงเคราะห์เด็กฯ ช่วยเด็กผิดพลาดกลับตัว 

ชื่นชม! รมว.ยุติธรรม ปลื้ม กรรมการสงเคราะห์เด็กฯ เครือข่ายภาคสังคม ช่วยเด็กผิดพลาดกลับตัว ชู เป็นกลไกสำคัญ ทำให้เด็กมีที่ยืนในสังคม ชี้ คนหวนไปทำผิดซ้ำ เพราะไม่มีอาชีพ ขอโอกาสสังคม ขายผลงาน ดันนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ สร้างงานผู้พ้นโทษ พร้อมฝากกรรมการทั่วประเทศ บอกต่องานไกล่เกลี่ยหนี้สิน ช่วยหมดทุกข์ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานวันกรรมการสงเคราะห์ ประจำปี 2565 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมงาน 

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกรรมการสงเคราะห์ ประจำปี 2565 และปาฐกถาพิเศษ ในวันนี้ เพราะกรรมการสงเคราะห์ นับเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ ในการทำให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาส กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งกรรมการสงเคราะห์ เข้ามามีบทบาทในการช่วยบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ ปี 2494 เป็นเวลากว่า 70 ปี

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การเข้ามาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ ให้คำปรึกษา ผลักดันให้เด็กและเยาวชนพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมถึงเด็กและเยาวชน เมื่อถูกปล่อยตัวกลับไปอยู่ในชุมชน กรรมการสงเคราะห์ยังให้การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการจัดหาอาชีพ ซึ่งถือว่ากรรมการสงเคราะห์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ กว่า 2,961 ราย ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจคืนเด็กดีสู่สังคม

“เนื่องในวันกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 3 กรกฎาคม ของทุกปี กระทรวงยุติธรรม ได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการสงเคราะห์ ในฐานะเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจฯ มาโดยตลอด จึงขอมอบป้ายกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯทุกจังหวัด เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของกรรมการสงเคราะห์ต่อไป” รมว.ยุติธรรม กล่าว 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า กรรมการสงเคราะห์นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเด็กที่ต้องอยู่ในสถานพินิจฯ พบว่า เป็นครอบครัวที่มีปัญหากว่า 60% ดังนั้น ถ้าเราดูแลไม่ดี วันข้างหน้า ก็จะเป็นภาระให้กับสังคม รวมถึงถ้าเรายังไม่ปรับศูนย์ฝึกอบรม ให้เด็กเข้ามาเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะทำให้ใช้ชีวิตได้ยาก ซึ่งเราต้องช่วยปรับเปลี่ยน ให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

“จากการแก้ปัญหา ทำให้ผมพบว่า ปัญหาผู้พ้นโทษกลับไปกระทำผิดซ้ำนั้น เป็นเพราะการไม่มีอาชีพ เนื่องจากไม่มีใครกล้าจ้างงาน ดังนั้น เราต้องช่วยกันทำให้สังคมยอมรับ ขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรม ก็ผลักดันนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อช่วยทำให้ผู้ต้องขังมีงานทำเมื่อพ้นโทษ โดยตอนผมเข้ามารับตำแหน่ง มีผู้ต้องขังในเรือนจำกว่า 4 แสนคน แต่ปัจจุบัน เหลือไม่ถึง 3 แสนคน ซึ่งนอกจากช่วยเรื่องแออัดแล้ว ยังช่วยให้ผู้ต้องขังมีงานทำออกไปด้วย ส่วนการแก้ปัญหายาเสพติด ก็ทำให้เด็กติดยาน้อยลง เพราะเรามีการออกกฎหมายยาเสพติดใหม่ ที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม” รมว.ยุติธรรม กล่าว 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนขอฝากให้กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานไกล่เกลี่ยหนี้สินของกระทรวงยุติธรรม ที่จะช่วยประชาชนที่เดือดร้อน จากการเป็นหนี้ อย่างคนที่ถูกฟ้องยึดทรัพย์ หรือคนที่กำลังจะถูกฟ้อง เราก็สามารถช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยได้ ดังนั้น ขอให้ช่วยกันบอกต่อว่า มาใช้บริการของกระทรวงยุติธรรม ได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 79 

แสดงความเห็น