“สมศักดิ์” บอก LGBTQ รอข่าวดีวันนี้ครม.เคาะกม.คู่ชีวิตเป็นของขวัญ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุมครม.กระทรวงยุติธรรมจะเสนอกฎหมายคู่ชีวิตให้ครม. พิจารณาหลังจากที่สภาสอบถามกลับมา 2-3 ประเด็น คิดว่าจะเป็นของขวัญให้กลุ่มหลากหลายทางเพศ หลังจากผ่าน ครม.ไปวันนี้ ซึ่งถ้าครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะมาชี้แจงรายละเอียดต่อไป ขอส่งสัญญาณไปยังกลุ่มเลือกทางเพศหรือ LGBTQ ที่รอกฎหมายดังกล่าวอยู่ เชื่อว่าทั้งหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆจะครบถ้วน ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าหลังจากผ่านครม.แล้วจะสามารถส่งเข้าสภาได้ทันที เชื่อว่าสภาจะพิจารณาเร็ว ขอให้ฝ่ายที่รออยู่สบายใจได้

แสดงความเห็น