คณะ ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง สรุปผลหารือ ลดสเป็กผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ชงให้ กมธ.  17 มี.ค.

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่…) พ.ศ… และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ…รัฐสภา  เปิดเผยถึงผลการหารือของคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดของการแก้ไข ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ในส่วนที่แก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะรวมตัวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งเป็นฉบับที่นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ เสนอ  ว่า ที่ประชุมของคณะทำงานที่ประกอบด้วยนายสมชาย แสวงการ , นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, นายอนันต์ และตน เห็นโดยสรุปว่า ได้ปรับแก้ไขจากเนื้อหาที่เสนอ แต่ยังคงความสำคัญ คือ การรวมตัวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง ให้คงอายุที่ 20 ปี จากที่เสนอแก้เป็น 18 ปี เพราะมองว่าการเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองจะมีประเด็นเกี่ยวกับการเงิน ทุนประเดิม ซึ่งต้องใช้เกณฑ์อายุ 20 ปี ที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ

นายนิกร กล่าวด้วยว่า ส่วนคุณสมบัติที่ร่างเสนอให้ตัดมาตรา 98 ว่าด้วยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใน 14 อนุ ได้แก่ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (16) (17) หรือ (18)ออก และใช้มาตรา 96 ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น คณะทำงานเห็นว่าควรปรับ ให้การกำหนดคุณสมบัติตามมาตรา 98 บางประการ ไว้ อาทิ คง (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย , (5) อยู่ระหว่างถูกระงับใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง, (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทำผิดต่อตำแหน่งราชการ ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด ค้ามนุษย​์

“คณะทำงานมองว่าการแก้ไขลักษณะของผู้จะจดจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นควรลดคุณสมบัติที่ใช้เกณฑ์บุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรี และ ส.ส. ลง เช่นเดียวกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้คณะทำงานจะเสนอผลการพิจารณาดังกล่าวให้ที่ประชุมกมธ. พิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 17 มีนาคม นี้” นายนิกร กล่าว

นายนิกร ยังกล่าวถึงการเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาว่า ในร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 10 คน คือ ส.ว. 2 คน และส.ส. 8 คน ขณะที่ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 10 คน คือ ส.ว. 1 คนและส.ส. 9 คนโดยขณะนี้ฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างการสรุปประเด็นอีกครั้ง

แสดงความเห็น