กมธ.ซีกส.ว. ไม่ชัด ไฟเขียวให้ลดสเป็กร่วมจัดตั้งพรรค ห่วงเปิดช่องลบล้างคำพิพากษาศาลรธน.

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา กล่าวถึงการนัดประชุมกมธ. เพื่อพิจารณาเนื้อหาของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ… ที่เสนอให้แก้ไขประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง  ตามมาตรา 9 ว่า ในหลักการ กมธ.ซีกส.ว.เห็นด้วยกับหลักการที่ต้องการให้การจัดตั้งพรรคการเมืองทำได้ง่าย แต่รายละเอียดรายประเด็นนั้นต้องพิจารณาอีกครั้ง โดยเฉพาะการกำหนดให้ลดสเป็กผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ซึ่งเดิมยึดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.​ตามมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญ เหลือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 96

“รายละเอียดที่เสนอต้องพิจารณาให้ละเอียดอีกครั้ง ซึ่งตนยังตอบไม่ได้ว่าแต่ละประเด็นจะลงมติไปในทิศทางใด ซึ่งวันที่ 7 เมษายนต้องรอฟังการอภิปรายและตัดสินด้วยการลงมติอีกครั้ง” นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว

เมื่อถามถึงการเสนอให้ยกเลิกทุนประเดิมของการตั้งพรรคการเมืองที่มาจากผู้ร่วมก่อตั้ง นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า เป็นประเด็นที่กมธ.ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ..2560 ตั้งใจให้ปราบโกง และทำให้พรรคการเมืองเป็นที่รวมของผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันดังนั้นจึงต้องคำนึงประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การร่วมกันเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องคำนึงถึงการทำงานทางการเมืองไม่ใช่รวมตัวเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือหลอกลวงประชาชน

เมื่อถามถึงการลดคุณสมบัติผู้ร่วมก่อตั้งพรรคที่เดิมห้ามผู้ที่ถูกสั่งห้ามดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งร่วมจัดตั้งพรรคได้ นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า จำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดในที่ประชุมอีกครั้ง เบื้องต้นยอมรับว่ามีความกังวลว่าจะเปิดช่องให้บุคคลที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเข้ามาจัดตั้งพรรคการเมืองได้ทันทีหลังจากที่ร่างกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ ซึ่งอาจเป็นการทำลายหลักของคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาขององค์กรตุลาการได้ ที่สั่งห้ามให้นักการเมืองเข้ายุ่งเกี่ยวในกิจการหรือพรรคการเมืองได้

แสดงความเห็น