“อนุชา-สมศักดิ์” รับข้อห่วงใย “สมาพันธ์คนบันเทิง” หวั่น วงการผ้าเหลือง มัวหมอง 

“อนุชา-สมศักดิ์” รับข้อห่วงใย “สมาพันธ์คนบันเทิง” หวั่น วงการผ้าเหลือง มัวหมอง เพราะพระบางรูปประพฤติตัวไม่เหมาะสม เร่งส่งให้ ส.พุทธ-มหาเถรสมาคม พิจารณาเร่งด่วน

ที่รัฐสภา นายคฑาวุธ ทองไทย หรือ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย  ยื่นหนังสือ ถึง นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เพื่อขอให้พิจารณาต่อมาตรการและแนวทางทางกฎหมาย เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา หลังจากที่พบการกระทำของผู้ที่บวชในพุทธศาสนาประพฤติตนไม่เหมาะสม ทำให้ศาสนามัวหมอง 

โดยนายคฑาวุธ กล่าวว่าจากการพูดคุยกับพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดี ทราบถึงข้อกังวลต่อการประพฤติตนไม่เหมาะสมของผู้ที่อาศัยบวช ทำให้วงการพระสงฆ์เสื่อมเสียและไม่ได้รับศรัทธาจากประชาชน ทั้งนี้ตนมีข้อเรียกร้อง 2 ประเด็น คือ 1. แนวทางปกป้องพระพุทธศาสนา และ 2.  ร่างกฎหมายเพื่อให้ติดตามบุคคลที่เคยบวชเป็นภิกษุ ซึ่งมีความประพฤติไม่เหมาะสม และถูกจับสึก ถูกติดตามควบคุมภายหลังจากที่จับสึกแล้ว

ทั้งนี้นายอนุชา กล่าวว่า ข้อห่วงใยของสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย และความห่วงใยของประชาชน ตนจะรับไปดำเนินการ โดยส่งให้สำนักพระพุทธศาสนา และมหาเถรสมาคมพิจารณา อีกทั้งประเด็นดังกล่าวตนมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นต้องใช้การพิจารณาที่รอบคอบ นอกจากนั้นในประเด็นที่ประชาชนห่วงใยถึงความประพฤติของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติตามแนวพระธรรมวินัยนั้น เป็นประเด็นที่ตนสั่งการให้สำนักพระพุทธศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดช่วยดูแล แต่ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวยังทำได้ไม่เต็มที่ เพราะขาดการแจ้งเบาะแสที่ชัดเจนจากประชาชน 

“ผมยอมรับว่าเรื่องพระสงฆ์เป็นความละเอียดอ่อน หากให้ความเห็นหรือวิจารณ์ในประเด็นต่างๆ อาจไม่เหมาะสม ดังนั้นข้อห่วงใยที่ประชาชนเสนอ ถือเป็นประเด็นที่ผมให้ความสำคัญที่จะรับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และมีมาตรการรวมถึงแนวทางคลี่คลายปัญหาต่อไป” นายอนุชา กล่าว

แสดงความเห็น