วิปรัฐบาล กำชับ ครม. – ส.ส.ร่วมประชุมสภาฯ แสดงความพร้อม ศึกอภิปรายทั่วไป มั่นใจรมต.ชี้แจงได้

ชินวรณ์ เผยวิปรัฐบาล กำชับ ครม.  – ส.ส.ร่วมประชุมสภาฯ แสดงความพร้อม ในศึกอภิปรายทั่วไป มั่นใจรัฐมนตรีชี้แจงได้ ปัดตั้งทีมองครักษ์ แต่มีทีมมอร์นิเตอร์ประเด็น ผนึกกำลัง ตัวแทนพรรคใหญ่-โฆษกรัฐบาล หวังแจงข้อมูลคู่ขนานสภา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของฝั่งรัฐบาล ในการประชุมสภาฯ วาระเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ซึ่งเสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ว่า  วิปรัฐบาลได้หารือและมีข้อสรุปร่วมกัน ว่า จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายตามญัตติที่เสนอต่อสภาฯ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนั้นขอให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาฯ ให้พร้อมเพรียงเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและเป็นตัวอย่าง รวมถึงร้องขอให้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ร่วมการประชุม เพื่อแสดงความพร้อมหลังจากที่ฝ่ายค้านเล่นเกมล่มประชุมสภาฯ ในทุกสัปดาห์

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องการเห็นภาพการเล่นเกมในสภาฯ และขอให้เนื้อหาของการอภิปรายเป็นไปตามญัตติ ที่เสนอประเด็นรวมทั้งสิ้น 5 ประเด็น และขอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ แต่หากจะมีการอภิปรายนอกเหนือจากญัตติ เชื่อว่าประธานในที่ประชุมจะควบคุมโดยยึดข้อบังคับการประชุม โดยวิปรัฐบาลจะไม่มีการตั้งวอร์รูม หรือ ทีมองครักษ์ใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่กับการอภิปรายของฝ่ายค้านที่อาจนำเอกสารที่ไม่จริงหรือนำข้อมูลเท็จมาเปิดเผยกลางสภาฯ นายชินวรณ์ กล่าวว่า เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงและทำความเข้าใจได้ สำหรับในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ หากมีประเด็นอภิปรายถึงรัฐมนตรีของพรรค ได้ตกลงกับวิปรัฐบาลว่าจะขอชี้แจงโดยทันที  ซึ่งอาจต้องใช้เวลามาก และอาจต้องขอเวลาเพิ่ม อย่างไรก็ดีตามเวลาที่จัดสรรให้ ครม. รวม 8 ชั่วโมงนั้น เบื้องต้นได้จัดสรรให้ส.ส. รัฐบาล จำนวน  2 ชั่วโมง เพราะส.ส.มีสิทธิที่จะอภิปรายได้ และหากการชี้แจงของรัฐมนตรีใช้เวลาเกิน 6 ชั่วโมง สามารถทำได้ และเชื่อว่าฝ่ายค้านคงไม่ขัดข้อง หากเวลาประชุมแต่ละวันจะเกินเวลาที่กำหนด คือ เวลาเที่ยงคืน

นายชินวรณ​์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการชี้แจงของรัฐมนตรี ที่บางเรื่องอาจเป็นข้อมูลเชิงลึกและมีรายละเอียดที่ไม่สามารถเปิดเผยผ่านที่ประชุมสภาฯ ได้ วิปรัฐบาล ได้หารือว่าจะให้ทีมโฆษกรัฐบาล และวิปรัฐบาล ชี้แจงรายละเอียดแต่ละประเด็นภายหลังการอภิปราย เพื่อให้ประชาชนได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ สำหรับตัวแทนวิปรัฐบาลที่จะคอยพิจารณาประเด็นนั้น ประกอบ ด้วย ตน, นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาล, นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เป็นต้น

“ทีมวิปรัฐบาลนี้จะคอยมอนิเตอร์ประเด็นว่า เรื่องใด หรือมีข้อมูลใดควรเผยแพร่เพิ่มเติม หรือ คู่ขนานจากสิ่งที่รัฐมนตรีได้ชี้แจง เพื่อให้สังคมเกิดขึ้นเข้าใจ ทั้งนี้ไม่ใช่ทีมตอบโต้นอกสภา” นายชินวรณ์ กล่าว

แสดงความเห็น