“ชินวรณ์” เผย รอส่งกฎหมายลูกฉบับ กกต.ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ

“ชินวรณ์” เผย รอส่งกฎหมายลูกฉบับ กกต.ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระ ขณะเตรียมเสนอเลื่อน พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นมาพิจารณาให้ทันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ถามความเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอให้ส่งเข้ามายังวิปรัฐบาล เพื่อเสนอให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภา เช่นเดียวกับร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำความเห็นเสร็จสิ้นแล้ว รอกระบวนการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเช่นกัน คาดว่า จะได้พิจารณาช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ เมื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระแล้วจะต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน  มั่นใจว่า การพิจารณากฎหมายสำคัญ ครั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านและ ส.ว.เป็นอย่างดีเพราะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะก้าวไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า 

นายชินวรณ์ มั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมแน่นอนเพราะฝ่ายรัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว.อีก 250 เสียง และพรรคการเมืองทุกพรรคต่างก็อยากให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด 

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า หลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกับนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเลื่อนระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ทันกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการแก้ไข มาตรา 34 เปิดโอกาสให้ข้าราชการการเมือง ส.ส. สว. หรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปร่วมกิจกรรมหาเสียงกับผู้สมัครสภาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้หากกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจะทำให้พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมืองท้องถิ่น ส่งเสริมการเมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเพื่อขอมติจากวิปรัฐบาล และจะเสนอเลื่อนวาระการพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่า จะพิจารณาได้ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนี้

แสดงความเห็น