สภาฯ จี้ถาม กกต. ความพร้อมจัดเลือกตั้ง “แสวง” ยันมีความพร้อมทั้งทางกม.-บริหาร แต่ยังไม่ได้แบ่งเขต

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานที่ประชุม ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขาฯ กกต. ชี้แจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการอภิปรายของส.ส. นั้นได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของกกต. โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งครั้งถัดไป ที่ขณะนี้ต้องรอการตรากฎหมายลูกเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง แต่หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายลูกจะตราขึ้น จะใช้อำนาจในการดำเนินการอย่างไร รวมถึงกรณีของการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง เช่น การแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ในบางพื้นที่ เช่น จ.มหาสารคาม ที่มีข่าวจาก กกต. ว่า ได้แบ่งเขตแล้ว แต่ไม่พบการรับฟังความเห็นของประชาชน นอกจากนั้นยังถามถึงความชัดเจนต่อการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

โดย นายแสวง  ชี้แจงว่า กกต.​มีความพร้อมไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งวันใด  โดยพร้อมทั้งการบริหารและกฎหมาย กรณีการเลือกตั้งแบบใหม่ ที่ให้มี 400 เขต  และบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้เตรียมความพร้อมไว้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับ จึงมีแต่การหาข้อมูล โดยได้แจ้งไปยัง กกต.จังหวัดให้หาข้อมูล และยังไม่ได้แบ่งเขตใดๆ ทั้งสิ้น 

นายแสวง ชี้แจงด้วยว่า ส่วนการเลือกตั้ง กทม. นั้น กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศประชากร เมื่อวันที่ 7 มกราคม ดังนั้น กกต.ต้องแบ่งเขตใหม่ อย่างไรก็ตามจะทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   ขณะที่การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ นายกฯเมืองพัทยา เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง กกต. จะประสานต่อไป

แสดงความเห็น