รมว.ยุติธรรม เสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ หวังป้องกันอาชญากรรมสะเทือนขวัญ

รมว.ยุติธรรม เสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ หวังป้องกันอาชญากรรมสะเทือนขวัญ ทำสังคมให้ปลอดภัย ขณะที่ประชุมสมาชิกบางตา ประธานสั่งเลื่อนไปลงมติครั้งหน้า

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม มีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ….

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นำเสนอร่างพ.ร.บ. ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า หลักการของร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้มีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อการติดตามผู้ที่เคยกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง เช่น ฆาตกรรม ข่มขืน กระทำชำเรา การทำผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็ก รวมถึงการทำร้ายผู้อื่นถึงความตาย เพราะที่ผ่านมาแม้จะมีการติดตามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แต่ไม่ได้บังคับเป็นกฎหมายและไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำที่มีแนวโน้มว่าจะทำผิดในรูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกันซ้ำอีก ดังนั้นควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดยการกำหนดให้มีมาตรการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำความผิด เฝ้าระวังหลังพ้นโทษ คุมขังหลังพ้นโทษ ป้องกันสังคมและผู้เสียหายจากการกระทำผิดอีก เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูผู้กระทำผิด คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องคำสั่งที่เหมาะสม

นายสมศักดิ์ กล่าวถึงเหตุผลและความจำเป็นเสนอร่างกฎหมาย คือ  พฤติกรรมและความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ เพื่อกำหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายและทางทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทำผิดซ้ำ เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทบผิดคดีเกี่ยวกับเพศ อุกฉกรรจ์เกี่ยวกับเพศ  ทั้งนี้คดีที่สะเทือนขวัญที่จะเข้าข่ายควบคุม เช่น คดีสมคิด พุ่มพวง คดีบังหมัด คดีไอซ์หีบเหล็ก หรือ คดีสังหารหมู่ที่จ.นครราชสีมา โดยจ่าคลั่ง เป็นต้น โดยร่างกฎหมายนี้ พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัย และมีมาตรการที่ยอมรับของสหประชาชาติ และนำมาปรับให้สอดคล้องกับสังคม เพื่อพัฒนา และป้องกันอาชญากรรม มุ่งสู่หลักการสร้างความยุติธรรมตามมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

ทั้งนี้ยังมีการเสนอร่างอีกฉบับที่เป็นเรื่องเดียวกัน โดยน.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และคณะ โดยการอภิปรายของสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ต่อมาทางสมาชิกได้ขอให้เลื่อนการลงมติออกไปก่อน เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายสำคัญ แต่สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมบางตา จึงยังไม่ได้ตกลงถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ ดังนั้นประธานในที่ประชุมจึงได้สั่งให้เลื่อนการลงมติไปในการประชุมครั้งหน้า และสั่งปิดการประชุมในเวลา 19.00 น.

แสดงความเห็น