7 พรรคฝ่ายค้าน ยื่นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ซักถามปัญหาของแพง-โรคระบาด-วิกฤตการเมือง

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหัวหน้า และ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอญัตติที่ฝ่ายค้านเข้าชื่อกัน 173 คน จาก 7 พรรคการเมือง ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง หรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจข้าวของแพง แต่ค่าแรงถูก, วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร, วิกฤตการเมืองยุคการเมืองที่ใช้เงินเป็นหลัก และวิกฤตการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รับชัน สิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM2.5 และการบริหารที่ทำให้ประเทศเสียโอกาสการค้าการลงทุน โดยคาดว่า จะใช้เวลาการอภิปรายทั้งหมดประมาณ 36 ชั่วโมง และจะสามารถอภิปรายวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

นพ.ชลน่าน หวังว่า การเปิดอภิปรายในครั้งนี้ จะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ต่อสภาได้ โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการกดดันจากภาคประชาชน แม้จะยากที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขั้วการเมืองในสภา

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงขั้นตอนหลังจากนี้ว่า ฝ่ายกฎหมายของสภา จะตรวจสอบความถูกต้องของญัตติ  และคาดว่า จะสามารถเปิดการอภิปรายได้ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนระยะเวลาที่จะใช้ในการอภิปรายกี่วันนั้น วิปฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล จะหารือกันต่อไป

แสดงความเห็น