รัฐสภางดประชุมสภา-กมธ. สั่งขรก. WFH 100% วางมาตรการเข้มงวด ตั้งจุดตรวจ ATK ป้องกันโควิด

บรรยากาศที่รัฐสภา เป็นไปด้วยความเงียบเหงา หลังจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีคำสั่งงดการประชุมสภาฯ ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม คือ วันที่ 5-6 มกราคมออกไปก่อน รวมทั้งเลื่อนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน

ขณะเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้ข้าราชการของสำนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) แบบ 100% ตั้งแต่วันที่ 1-9 มกราคม ขณะที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีคำสั่งให้ข้าราชการของสำนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) แบบ 100% ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม โดยยังมีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สำคัญ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงแม่บ้านทำความสะอาดสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างนี้

ขณะที่ประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร งดการประชุมในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ หากคณะใดมีเรื่องเร่งด่วนสามารถประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งขณะนี้ สภาเตรียมพร้อมอุปกรณ์ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์เกือบ 50 ชุดเพื่อรองรับแล้ว แต่หากยังไม่มีความจำเป็น ทางสภาก็ขอความร่วมมืองดการประชุมไปก่อน 

นอกจากนี้ รัฐสภายังวางมาตรการอย่างเข้มข้น โดยการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติงานภายในสำนักงาน สมาชิก ผู้ติดตามและสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อจะรายงานในระบบหมอพร้อมอีกด้วย

แสดงความเห็น