ศกพ.คาดการณ์คุณภาพอากาศดีทั่วประเทศ ต้อนรับช่วงปีใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)  เปิดเผยว่า จากรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ 07:00 น.พบ PM2.5 ในประเทศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สรุปได้ดังนี้

>ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 9 – 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 5 – 22 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 10 – 29 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 9 – 16 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 8 – 20 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 10 – 32 มคก./ลบ.ม.

นายอรรถพล กล่าวว่า ศกพ. คาดการณ์คุณภาพอากาศดีทั่วประเทศต้อนรับช่วงปีใหม่  ศกพ. ขอบคุณทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันลดกิจกรรมที่ก่อเกิดฝุ่น งดเผา ดูแลรถยนต์ และปีใหม่นี้  ศกพ. ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีให้ประชาชนทุกคนมีความสุขและสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปี 2565

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage“ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)

แสดงความเห็น