“ชวน” ปลุกคนไทย เลือกคนสุจริต บริหารประเทศ

นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถา หัวข้อ คอร์รัปชั่นกับการเมืองไทย เนื่องในงานมอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021 ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 ของสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ว่า  แม้ประเทศไทยจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปราบโกง แต่ยังพบการโกง ในเกือบทุกองค์กร รวมถึงท้องถิ่นที่พบว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศลงโทษ แต่ต้องไม่นำเรื่องดังกล่าวเป็นอุปสรรคของการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น แต่เมื่อมีคนโกงต้องสกัดไม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้คนไม่ทุจริต ไม่โกงกิน

นายชวน กล่าวด้วยว่าตนขอฝากประชาชน ฐานะเป็นเจ้าของอธิปไตยที่แท้จริงในทางการเมืองหากเลือกคนโกง เชื่อว่าเขาจะเข้ามาโกง เลือกคนซื้อเสียง ไม่มีที่เขาจะกินเฉพาะเงินเดือน ต้องแสวงหาผลประโยชน์ แม้ตัวเองไม่โกง พรรคเขาต้องโกงเพื่อนำเงินมาให้เขา ดังนั้นประชาชนต้องตระหนัก และช่วยกันรักษาบ้านเมือง หากเลือกคนโกงบ้านเมืองจะเหมือนติดโรคร้าย รักษาหายยาก

“ที่พูดว่าอย่าเลือกคนซื้อเสียง ยอมรับว่าไม่ง่ายในภาวะเศรษฐกิจที่คนลำบาก บางพื้นที่ที่คิดว่าซื้อไม่ได้ เริ่มหวั่นไหวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการทำบ้านเมืองที่สุจริต ปกป้องคนสุจริต และป้องกันคนทุจริตไม่ให้เข้ามา หากไม่ทำและปล่อยไปตามยถากรรม ประชาชนย่อมมองเห็นได้ทั้งในพื้นที่ ระดับหมู่บ้าน ตำบล เทศบาล จังหวัด และประเทศ ดังนั้นเราต้องการความสุจริตเพื่อทำให้บ้านเมืองดีขึ้น” นายชวน กล่าว

แสดงความเห็น