จะนะรักษ์ถิ่น เตรียมยกระดับชุมนุม หลังไม่พอใจ มติ ครม. ตั้ง กพต.นั่งหัวโต๊ะจัดทำ SEA

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมยกระดับชุมนุม หลังไม่พอใจ มติ ครม. ที่ตั้ง กพต.นั่งหัวโต๊ะจัดทำ SEA มอง ต้องการควบคุมทิศทางการศึกษาผลกระทบ

ตัวแทนรัฐบาล นำโดย นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาแจ้งผลการการประชุมคณะรัฐมนตรีกับกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบ ข้อร้องเรียนของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นทุกข้อ และครม.มีมติ มอบหมายให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ กพต.ที่กำกับดูแล ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้ กพต. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอของภาคประชาชน เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอผลการประเมินSEA เป็นที่ยุติก่อน ก่อนที่จะดำเนินการอะไรต่อไปเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะในทุกเรื่อง ส่วนกรอบระยะเวลาการจัดทำSEA ต้องหารือกันอีกครั้ง โดยให้หน่วยงานที่จัดทำ เป็นผู้กำหนดกรอบระยะเวลา

ขณะที่ แกนนำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น นำโดยนายสมบูรณ์ คำแหง และนายประสิทธิชัย หนูนวล ได้บอกทันทีว่า มติคณะรัฐมนตรีนี้ จะสร้างปัญหาแน่นอน เพราะได้เสนอไปแล้วว่า ไม่ควรเอาคู่ขัดแย้ง คือ กพต.เข้ามานั่งหัวโต๊ะเพื่อประเมินผลกระทบทางยุทธศาสตร์ ซึ่ง การเอา กพต.เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบนั้น มองว่า จะนำไปสู่ความเอนเอียง เนื่องจาก กพต. กำกับดูแล ศอ.บต. ดังนั้นมติ คณะรัฐมนตรีนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ กลุ่มต้องการ

โดยนายสมบูรณ์ ย้ำว่า กพต.มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน โดยมี ศอ.บต.เป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการชุดนี้ ดังนั้นทำให้เห็นชัดเจนว่า เจตนาของรัฐบาลต้องการควบคุมทิศทางการศึกษา สุดท้ายการศึกษาก็จะให้สร้างนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อผลของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้อง ทางกลุ่มก็จะปักหลักชุมนุม และเตรียมยกระดับ

ซึ่งก่อนหน้านี้ แกนนำกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยืนยันไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมานั่งหัวโต๊ะเพื่อจัดทำ SEA จะต้องเป็นสภาพัฒน์ฯ เท่านั้น หากไม่ใช่ จะไม่ยอมรับ เพราะสภาพัฒน์ฯ ทำหน้าที่ออกแบบแผนพัฒนาประเทศอยู่แล้วเชื่อว่าจะสามารถจัดทำผลการศึกษาฯได้ดี และเป็นกลาง

แสดงความเห็น