เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ต่อศักดิ์  อัศวเหม”  ส.ส.พปชร.ป้ายแดง รวย  54.7  ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนายต่อศักดิ์ อัศวเหม กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อ 15 ธันวาคม 2564  โดยนายต่อศักดิ์ และนางณัฐสิยา อัศวเหม คู่สมรส  แจ้งมีทรัพย์สินรวม 54,788,594 บาท   หนี้สิน 11,765,542 บาท  โดยเป็นทรัพย์สินของนายต่อศักดิ์ 42,056,819 บาท  แบ่งเงินฝาก 479, 111 บาท  เงินลงทุน 2,587, 708 บาท  ที่ดินในจังหวัด นครนายก   สมุทรปราการ  ชลบุรี และ กทม. รวม  26 ,500,000 บาท   โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5.2 ล้านบาท ยานพาหนะ 6.8 ล้านบาท   โดยเป็นรถเบนซ์ 2 คัน จักรยานยนต์ Harley   Vespa   Triumph  BSA  รวม 6 คัน ทรัพย์สินอื่น นาฬิกาข้อมือ Rolex  ปืนสั้น COlT   ปืนพกสั้น SMITH&WASSON และนาฬิกาข้อมืออื่นๆ รวม 490,000 บาท   มีหนี้สิน 6,5 66,735 บาท เป็นการกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน

นายต่อศักดิ์ แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 600,000 บาท แบ่งเป็นจากเงินเดือน 480,000 บาท เงินปันผล 120,000 บาท มีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 468,000บาท เป็นค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 168,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 20,000 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 80,000 บาท และอื่นๆ 2 แสนบาท

ส่วนนางณัฐสิยา มีทรัพย์สิน 12,73 1,645 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 17,260 บาท เงินลงทุน 114,384 บาทที่ดิน 9 ล้านบาท  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท  ยานพาหนะ 6 แสนบาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน 5,198,807 บาท  สำหรับรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1.5 ล้านบาท  รายจ่ายต่อปี 915 ,000 บาท  เป็นค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 792, 000 บาท   เบี้ยประกัน 230,000 บาท   ค่าเล่าเรียนบุตร 100,000 บาท

แสดงความเห็น