“สมศักดิ์” พบนายกฯ ขออำนาจให้ผู้ว่าฯ ปลดล็อกจัดแข่งขันสัตว์ คืนรายได้เกษตรกร

“สมศักดิ์” พบนายกฯ ก่อนประชุมศบค.ชุดใหญ่ ขออำนาจให้ผู้ว่าฯ ปลดล็อกจัดแข่งขันสัตว์ คืนรายได้เกษตรกร 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้าพบและหารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมศบค.ชุดใหญ่ จากนั้นให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับการประสานจากประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่วัว สุนัข นก แต่เนื่องจากติดระเบียบที่ห้ามจัดกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน ทำให้กระทบต่อธุรกิจและรายได้ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีห่วงโซ่เป็นล้านคน ถ้ารายได้เดือนละ 10,000 บาท เป็นหมื่นล้านบาท

“ผมจึงนำเรื่องมาเสนอนายกฯ ขอให้ผ่อนผันให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยมอบอำนาจให้เป็นการพิจารณาของท้องถิ่นในระดับผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น ในพื้นที่ไหนที่สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นแล้วก็ให้ดำเนินกิจกรรมได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น จึงให้ไปพิจารณาในที่ประชุมศบค.” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อยากให้คลายล็อกระเบียบเก่า ๆที่ยังติดล็อกของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งล็อกไว้ทั้งหมด แล้วอยากให้หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นสะสางสิ่งที่ปลดล็อกอยู่ ที่ขัดกับคำสั่งหลักของศบค. 

“ภาคใต้มีเรื่องวัว ทั้งวัวเนื้อ วัวชน ซึ่งธุรกิจและธุรกรรมเขาเดินไปไม่ได้ ทำให้ราคาตก หากอนุญาตเปิดให้ประกวดจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น การประกวดนกพิราบนานาชาติ เรามีสนามแข่งขันอยู่ที่เมืองพัทยา ในช่วง1-2 เดือนนี้ นกที่เลี้ยงไว้หมื่นกว่าตัวต้องมีการแข่งขัน เพราะถ้าดูแลนก 1 ตัวมีต้นทุนถึง 20,000 บาท ถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณกว่าพันล้านบาท หากไม่มีแข่งขันก็ไม่สามารถหาเงินมาทดแทนตรงนี้ได้ จึงอยากให้ปลดล็อกเพื่อจัดแข่งในระดับนานาชาติได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสอบถามความคืบหน้าโครงการให้ผู้ต้องขังเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยในเรือนจำความมั่นคงสูง 4 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นข้อดี ถ้าหากผู้ต้องขังได้เลี้ยงสุนัขและฝึกจะทำให้จิตใจดี อ่อนโยน ซึ่งมีผลวิจัยรองรับแล้ว และเมื่อพ้นโทษออกไปสามารถไปสร้างอาชีพได้ และเป็นการลดการกระทำผิดซ้ำ ไม่ต้องกลับเข้ามาอีกได้

แสดงความเห็น