พบต้นตอน้ำรั่วสภาฯ ติดฝาผนังผิดแบบ-ต้นไม้ตายหลายจุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนถึงสภาพปัญหาภายในอาคารรัฐสภา ที่พบรอยรั่ว ทำให้น้ำฝนจากภายนอก ซึมเข้าด้านในและมีบางจุดพบว่ามีน้ำฝนปริมาณมากไหลเข้าภายในนั้น ล่าสุด นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาทิ นายสาธิต ประะเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาฯ ฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รวมถึงผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ, ผู้แทนกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน ATTA และ ผู้แทนบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน กมธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการชี้แจงต่อกมธ. นั้นยังพบรายละเอียดว่า กมธ. ได้เชิญผู้บริหารสภาฯ และทีมควบคุมงาน รวมถึงตัวแทนผู้รับจ้างเข้าชี้แจงก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  และวันที่ 20 ตุลาคม จากปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคารรัฐสภาหลายแห่ง ทั้งฝั่งวุฒิสภาและอาคารสภาผู้แทนราษฎร โดยในการชี้แจงดังกล่าว มีสาระสำคัญ ว่า เกิดจากปัญหาการติดตั้งฝาผนังห้องประชุมกมธ.ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่รัฐสภาตาย เป็นต้น ทั้งนี้กมธ. ต้องการทราบรายละเอียดที่ชัดเจน จึงขอให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการและกลุ่ม ATTA  ทำรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งฝาผนังห้องประชุมกมธ.  ทั้งรูปแบบที่กำหนดและการติดตั้งจริง รวมถึงให้หาแนวทางแก้ปัญหากรณีที่ติดตั้งไม่เป็นไปตามรูปแบบ นอกจากนั้นยังขอรายละเอียดกรณีที่พบว่าต้นไม้ตายในพื้นที่รัฐสภา เพื่อให้นำเสนอข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

แสดงความเห็น