ฝ่ายค้าน ขู่ ยื่นถอดถอน “ครม.” หากเบี้ยวตอบกระทู้ถามสด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย หารือ ต่อการประชุมสภาฯ ช่วงกระทู้ถามสดด้วยวาจา หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมากระทู้ถามสดด้วยวาจา จำนวน 3 กระทู้ต้องตกไป เพราะไม่มีรัฐมนตรีเข้าชี้แจง 

ทั้งนี้นายชวน ชี้แจงว่า กระทู้ถามสดด้วยวาจา ต้องเสนอเข้ามาใหม่ และต้องเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงตนประสานไปยังรัฐมนตรีและขอบคุณรัฐมนตรี โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาประจำและมาด้วยตนเอง ส่วนรัฐมนตรีอื่นส่งรัฐมนตรีช่วยเข้าชี้แจง ทั้งนี้กระทู้ถามสดด้วยวาจา มีเพียงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบ โดยไม่ทราบเหตุผล ทั้งนี้การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ

นายจุลพันธุ์ กล่าวว่า หากการประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม ครม. ไม่มาตอบกระทู้ถามสด พรรคฝ่ายค้านจะยื่นถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 150 ที่กำหนดไว้ และหากไม่มาตอบมีเพียงเหตุผลเดียว คือ เรื่องนั้นไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย ประโยชน์แผ่นดิน รวมถึงต้องใช้มติครม. 

“หากไม่มี ไม่มาตอบพวกผมจะยื่นถอดถอน ฝากให้ประธานสภาฯ ประสานไปยังครม. ให้มาตอบกระทู้สดด้วยวาจา เพราะเป็นช่องทางสื่อสารจากประชาชนผ่านส.ส. ไปยังรัฐบาล  ช่วยย้ำกำชับด้วย” นายจุลพันธุ์ กล่าว 

แสดงความเห็น