สภาฯ เสียงเอกฉันท์ รับหลักการ รื้อคำสั่งคสช. ปฏิรูปการศึกษา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเอกฉันท์ 349 เสียง รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 พ.ศ….  รวม 7 ฉบับ ซึ่งเสนอโดย คณะรัฐมนตรี เสนอ จำนวน 1 ฉบับ และมีฉบับที่ ส.ส.เสนอ จำนวน 6  ฉบับ ไว้พิจารณา พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา

หลังจากที่ที่ประชุมอภิปรายและมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งส.ส.พรรครัฐบาลและส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ควรให้แก้ไข เพื่อให้อำนาจคืนแก่ สำนักการศึกษาจังหวัด ในการบริหารจัดงานงานบุคคลในพื้นที่ และดูแลระบบการศึกษาแทนเดิมที่ให้อำนาจดังกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ถือเป็นร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. ฉบับแรกที่สภาฯ ลงมติเห็นพ้องด้วยเสียงเอกฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ร่างกฎหมายที่ขอให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ยังมีค้างในวาระพิจารณาอีก 2 ฉบับ คือ  ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ…. ที่นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน 12,609 คน เป็นผู้เสนอ และ ร่างพ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. พ.ศ… ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะเสนอ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

แสดงความเห็น