เปิดผลโหวต วาระ 3 งบฯ65 พบ 5 ส.ส.งูเห่า ก้าวไกล หนุนรัฐบาล มี 29 ส.ส.โดดร่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการลงมติในวาระสามของ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท สภาผู้แทนราษฎร เมื่อช่วงวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 01.12  น. ที่มีผลลงมติเห็นด้วย 257 เสียง ต่อ 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง  และไม่ลงคะแนน 1 เสียงนั้น 

พบว่าเสียงที่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นของพรรคร่วมรัฐบาล แต่พบว่ามีส.ส.พรรคฝ่ายค้านร่วมลงมติเห็นด้วย ได้แก่ พรรคก้าวไกล จำนวน 5 เสียง ได้แก่ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ,  นายขวัญเลิส พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย และ นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาล แม้ส่วนใหญ่จะลงมติเห็นด้วย แต่พบว่า มีส.ส.ที่ไม่ปรากฏการลงมติใดๆ ได้แก่ 

พรรคพลังประชารัฐ  มี 5 ส.ส.​ที่ไม่ลงมติใดๆ  ได้แก่ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปรากา, นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา, นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก และ นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ฐานะรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง

พรรคภูมิใจไทย  ไม่ปรากฏการลงมติใด ๆ 3 คน ได้แก่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี, นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส.สตูล และน.ส.ศุภมาศ อิศรภักดี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาธิปัตย์ ลงมติเห็นด้วย ยกเว้น นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานสภาฯ ที่งดออกเสียง 

ทั้งนี้พบว่ามี 4 ส.ส.ที่ไม่ปรากฏการลงมติใดๆ ได้แก่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช, นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง ฐานะรมช.สาธารณสุข, นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และ  นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคชาติไทยพัฒนา พบการลงมติเห็นด้วย แต่พบว่านายสรชัด สุจิตต์  ส.ส.สุพรรณบุรี ไม่ลงคะแนนใดๆ 

ทั้งนี้ในส่วนของพรรคเล็กร่วมรัฐบาล ส่วนใหญ่ลงมติเห็นด้วย  แต่พบว่ามี 2 ส.ส. ที่ไม่ปรากฏการลงมติ คือ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ และ พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย

สำหรับพรรคฝ่ายค้าน  นอกจากการลงมติไม่เห็นด้วย ยังพบการลงมติที่ต่างออกไป

พรรคเพื่อไทย  พบว่า นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม ลงมติงดออกเสียง,นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ไม่ลงคะแนน

นอกจากนั้น มีส.ส. 9   คน ที่ไม่พบการออกเสียงใดๆ ได้แก่  นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย, นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์, นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์, นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี, น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี, นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์, นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ และ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์  ส.ส.มุกดาหาร

พรรคก้าวไกล มี 2 ส.ส. ที่ไม่ลงคะแนน ได้แก่ นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ  ส.ส.ฉะเชิงเทราและ นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ทั้งนี้นายจรัส นั้นได้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เข้าประชุมว่า  ป่วยด้วยโควิด-19 

พรรคเสรีรวมไทย พบส.ส.ไม่ลงมติใดๆ 2 คนน คือ นายเพชรร เอกกำลังกุล และ นายอำไพ กองมณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคประชาชาติ ลงมติไม่เห็นด้วย ยกเว้น นายอนุมัติ ซูสารอ ที่ไม่ลงมติใดๆ 

พรรคเศรษฐกิจใหม่ พบว่า นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ประกาศตัวอยู่กับพรรคฝ่ายค้าน ลงมติไม่เห็นด้วย ทั้งนี้มี 3 ส.ส. ที่ลงมติเห็นด้วย ได้แก่ นายภาสกร เงินจริญกุล, นายมนุญ สิวาภิรมย์รัตน์ และนายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่นายนิยม วิวรรณธนดิฐกุล และ นางมารศรรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่พบการลงมติใดๆ 

พรรคเพื่อชาติ ลงมติไม่เห็นด้วย ยกเว้น นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลงมติงดออกเสียง

แสดงความเห็น