ชี้ ปลดล็อกพืชกระท่อมชาวบ้านได้ประโยชน์ หลังรัฐไฟเขียว 24 ส.ค.นี้ เชื่อสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ (24 ส.ค.64) ถือว่าเป็นวันปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด สืบเนื่องจากเดิมทีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ต่อมา พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 ได้มีการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 24 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ จากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายยาเสพติดให้โทษโดยไม่กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และการยกเลิกบทบัญญัติความผิดฐานผลิตนำเข้า หรือส่งออก มีไว้ในครอบครอง/จำหน่าย และเสพพืชกระท่อม ทำให้การกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ทำให้หลังจากนี้ประชาชนสามารถนำพืชกระท่อมนำ มาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรพื้นบ้านสามารถปลูกเสริมเป็นพืชในสวนเกษตรอื่นๆ ได้ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่วนหลักเกณฑ์การใช้พืชกระท่อม ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ….ต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการแล้ว เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ขณะนี้ กมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการนำบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป

นายสมบูรณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 ของรัฐสภา ว่า จะมีการตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน Antigen Test kit (ATK ) ให้กับสมาชิกรัฐสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม อย่างเข้มข้นตามปกติ

แสดงความเห็น