กมธ.งบฯ ผ่าน รายงาน 3 อนุกมธ. แล้ว “สรวุฒิ” งง “ยุทธพงศ์” เล่นการเมืองกับงบ ทร. เกินไป

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการพิจารณา กมธ.ฯในช่วงเช้า ซึ่งได้ลงมติรับรายงานของอนุกมธ. ทั้งสิ้น 3 คณะ ได้แก่  อนุ กมธ.ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง, อนุกมธ.ด้านการศึกษา และ อนุกมธ.ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง ที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  

โดยกมธ.ชุดใหญ่มีข้อซักถามในรายละเอียดบางประเด็นที่สงสัย แต่ภาพรวมการพิจารณาไม่มีปัญหา สำหรับการลงมตินั้น ถือเป็นกระบวนการพิจารณาปกติที่กมธ.ชุดใหญ่ ต้องลงมติว่าจะรับหรือไม่รับรายงานของอนุกมธ.ฯ อย่างไรก็ดีการลงมติจากกมธ. ฝ่ายค้าน นั้นเห็นด้วยกับรายงานของอนุกมธ.ฯ ยกเว้น กมธ. ในส่วนของพรรคก้าวไกล ที่ลงมติงดออกเสียง ทั้งนี้เข้าใจว่าเป็นการแสดงตามจุดยืนของพรรคก้าวไกล

นายสรวุฒิ ฐานะประธานอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ และไอซีที  กล่าวด้วยว่าสำหรับอนุกมธ.ครุภัณฑ์ฯ จะเป็นคณะอนุกมธ. ท้ายสุดที่จะพิจารณา เบื้องต้นคาดว่าจะมีความดุเดือด หลังจากที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะกมธ.งบฯ และอนุกมธ.ฯ ตั้งประเด็นที่จะให้กองทัพเรือแสดงเอกสารการจัดซื้อเรือดำน้ำ รวมถึงโครงการจัดซื้อเรือยกพลขึ้นบก (แอลพีดี) ก่อนจะอนุมัติเงินค่างวดเรือดำน้ำระยะที่1 ซึ่งเสนอขอประมาณ 1,000 ล้านบาท 

“ผมมองว่าเรื่องที่กมธ.ซีกเพื่อไทย ดำเนินการและจะขอให้กมธ.งบฯ ใช้มติชี้ขาด คือการเล่นการเมืองมากเกินไป ทั้งที่ในการจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรก กองทัพเรือได้เปิดเผยรายละเอียดแล้ว ส่วนการจัดซื้อลำที่ 2 และ 3 นั้น ยังต้องขออนุญาตจากหน่วยเหนือหน่วยงานอีกครั้ง เพราะติดเงื่อนไขที่ว่าหากเปิดเผยรายละเอียดสัญญากับบริษัทผู้ค้าก่อนอาจทำให้มีปัญหาได้” นายสรวุฒิ กล่าว

นายสรวุฒิ กล่าวยืนยันว่าสำหรับงบประมาณที่กองทัพเรือขอในส่วนเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3  จำนวน 900 ล้านบาท ถูกถอนออกแล้ว และเหลือเพียงการเสนอของบประมาณเพื่อชำระเงินค่างวด ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนที่นายยุทธพงศ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ของบน้อยกว่าปี 2564 ที่ได้รับ 2,000 ล้านบาท  ตนไม่เข้าใจว่าต้องการอะไร เพราะขอน้อย หรือ ขอมาก กลับตั้งข้อสังเกตที่เป็นปัญหาอีก

แสดงความเห็น