“เชาว์” ฟาดแรง บ.สินมั่นคงฯเห็นแก่ตัว ชิ่งหนีความทุกข์ ปชช. ยกเลิกประกัน

“เชาว์” ฟาดแรง บ.สินมั่นคงประกันภัย เห็นแก่ตัว ชิ่งหนีความทุกข์ ปชช. ยกเลิกประกัน “เจอจ่ายจบ” เพราะกลัว “เจอจ่ายเจ๊ง” บี้ทบทวน ก่อนเจ๊งทั้งธุรกิจ เพราะชาวบ้านขาดความเชื่อมั่น ชี้ เงื่อนไขสัญญา ส่อผิดกฎหมาย เหตุไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad เรื่อง ประกันภัยประชาชนต้องไม่เป็นภัยสำหรับประชาชน มีเนื้อหาระบุว่า จากกรณีบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ออกประกาศบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีเนื้อหาว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด ส่งผลให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรมประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันให้รับหนังสือเป็นต้นไป และบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นผลบังคับ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนนั้น

“ผมเห็นว่า เป็นเรื่องน่าทุเรศมาก ถือ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างหน้าด้าน ๆ ที่สำคัญผมยังเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าว เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ขัดกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะ บริษัทสินมั่นคงในฐานะผู้รับประกัน จะอ้างเอาสถานการณ์โควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง มาเป็นเหตุยกเลิกสัญญาไม่ได้ ผมอยากให้บริษัทนี้ย้อนไปถึงวันทำแคมเปญ “เจอจ่ายจบ” พวกท่านมั่นใจฟันกำไร เพราะรัฐบาลดูเหมือนคุมอยู่ พอวันนี้ทำท่าว่า “เจอจ่ายเจ๊ง” ท่านเลยชิ่งหนี โดยไม่คิดถึงประชาชน เป็นการบริหารที่เห็นแก่ตัว หากยังไม่ทบทวน ผมเชื่อว่าท่านอาจจะ “เจ๊ง” ขึ้นมาจริง ๆ เพราะประชาชนบอยคอตไม่มั่นใจที่จะทำประกันกับบริษัทนี้อีก” นายเชาว์ ระบุทิ้งท้าย

แสดงความเห็น