ศาลอาญา ยังไม่ถอนประกัน “เพนกวิน” สั่งกำชับผู้กำกับดูเเลให้ทำตามเงื่อนไขเคร่งครัด

ภายหลังศาลทำการไต่สวน 3 ผู้กำกับดูแล นายพริษฐ์ จำเลยที่ 1 ประกอบด้วย นายไพรัช, นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร แล้ว ต่อมาศาลมีคำสั่ง ว่า ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องร้องทุกข์ของนายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (สภาผู้แทนราษฎร) ฉบับลงวันที่ 14 พ.ค.64  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak” โพสต์ข้อความที่อาจมีลักษณะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้กำกับดูแลทั้งสามทราบ

ผศ.ดร. อดิศร แถลงว่าจากข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้นอาจมีข้อถกเถียงในเรื่องของการตีความ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ภายในขอบเขตเงื่อนไข ตามที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แต่อย่างไรก็ดีจะกำชับดูแลจำเลยที่ 1ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายไพรัชและนางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ แถลงว่าตามเนื้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและยังไม่มีข้อความใดนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยมีเงื่อนไขก็ได้พยายามดูแลและกำชับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดมาโดยตลอด

ทนายจำเลยที่ 1 แถลงว่าเกี่ยวกับข้อความที่จำเลยที่ 1 โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนั้นหลังจากวัน พ.ค.64 ซึ่งศาลได้เคยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ให้ทนายจำเลยที่ 1 ทราบในเบื้องต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 พ.ค.64 นั้น ทนายจำเลยที่ 1ก็ได้พูดคุยกับจำเลยที่ 1แล้วเช่นกันและหลังจากวันที่ดังกล่าวจำเลยที่ 1 ก็มิได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะทำนองเดียวกันตามที่มีการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์อีก

ศาลได้กำชับผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 1ทั้งสามให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดหากปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีการกระทำหรือมีการโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันนี้อีกซึ่งอาจจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว ศาลจะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยเรียกมาไต่สวนเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่เห็นสมควรต่อไป และจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับการเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ภายหลังฟังคำสั่งศาล นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่า ศาลได้มีการแจ้งผู้กำกับอาจารย์และมารดาให้เข้ามา ชี้แจงหลังจากที่นายสนธิญาได้ร้องทุกข์ ศาลได้มีการสอบถามผู้กำกับดูแลทั้งหมดว่าได้ดูโพสต์ ของนายพริษฐ์หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดชี้แจงว่าได้เห็นข้อความดังกล่าวแล้วและยังไม่เห็นว่าโพสต์ดังกล่าวจะผิดต่อเงื่อนไขของศาลแต่อย่างใด มุมมองของผู้อ่านอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งผู้กำกับดูแลได้กล่าวต่อศาลว่าหลังจากนี้ จะกำกับดูแล อย่างใกล้ชิดต่อไป

นอกจากนี้ตนยังเสนอต่อศาลว่ากรณีที่อาจจะมีบุคคลมาร้องเรียนกรณีการผิดเงื่อนไขของนายพริษฐ์ ว่า กลุ่มดังกล่าวเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือกลุ่มเห็นต่างและต้องการแสวงหาชื่อเสียงเพื่อสั่งตัวเอง กลุ่มที่มาคัดค้านการยื่นขอประกันตัวพยายามเชื่อมโยงให้นายพริษฐ์มีความผิดฐานละเมิดสถาบัน

ด้าน นางสุรีย์รัตน์ กล่าวว่า การที่บุตรชายได้โพสต์ข้อความและไปร่วมกิจกรรมยังไม่เห็นว่าผิดเงื่อนไขของศาล ศาลได้กำชับว่าให้นายพริษฐ์ ระมัดระวังไม่ทำผิดต่อเงื่อนไขต่อศาล ตั้งแต่ที่บุตรชายได้รับการปล่อยตัวออกมาก็พยายามเตือนและดูแลให้ทำตามขอบเขตเงื่อนไขเพื่อที่จะไม่ให้ถูกจองจำอีก

แสดงความเห็น