403 ส.ส. อนุมัติ พ.ร.ก.ปรับอัตราดอกเบี้ย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาฯ ใช้เวลาพิจารณารายละเอียดและอภิปราย กว่า 4 ชั่วโมง จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ โดยผลปรากฏว่าเสียงข้างมาก  อนุมัติต่อการแก้ไข พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564  ด้วยเสียง 403 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ทั้งนี้พบว่า ส.ส.พรรคฝ่ายค้านร่วมลงมติอนุมัติด้วย

ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รมว.คลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  ระหว่างการพิจารณา พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 ว่า เนื้อหาของพ.ร.ก.เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงิน ซึ่งที่ผ่านมามีแนวทางเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในปี2563 ได้ปรับโครงสร้าง ปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติม พักชำระหนี้ หรือยืดเวลาพักชำระหนี้ เป็นต้น ส่วนข้อท้วงติงของ ส.ส. อาทิ การคุ้มครองทุกกลุ่มเป้าหมาย จะรับไปพิจารณา ทั้งนี้การปรับรายละเอียดจะมีคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์ของประชาชน

แสดงความเห็น