รมว.ยธ. ยกระดับคุมโควิด จี้ ผบ.ทุกเรือนจำทำตามมาตรฐาน SOP อย่าหวงนักโทษจนเกิดแออัด

รมว.ยุติธรรม ยกระดับคุมโควิด ตั้งศูนย์ป้องกัน ให้ปลัดเป็น ผอ. มั่นใจหยุดการแพร่ระบาดได้ จี้ ผบ.ทุกเรือนจำทำตาม มาตรฐาน SOP อย่าหวงนักโทษจนเกิดแออัด ขู่ฟันหากใครละเลย เร่ง ขรก.ทุกคนในกระทรวงต้องฉีดวัคซีน 

ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตามตัวเลขขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้ตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้ต้องขัง พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว ขณะนี้มีทั้งหมด 13,200 ราย โดยรักษาหายแล้ว 433 ราย อยู่ในระหว่างรักษาตัว 12,767 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังเรือนจำพื้นที่ส่วนกลาง เช่น เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เรือนจำกลางคลองเปรม ดังนั้นตนจึงคิดว่าต้องยกระดับการป้องกันได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองผู้อำนวยการ มีอธิบดีกรมต่างๆร่วมเป็นคณะทำงาน โดยในส่วนของแพทย์ มีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี  ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เหตุผลที่ต้องเอาปลัดกระทรวงยุติธรรมมาเป็นผู้อำนวยการ เพราะเราต้องการตรวจให้ครบทุกกรม และตนยังเห็นว่ามีผู้ต้องขังล้นเรือนจำ บางเรือนจำมีผู้ต้องขังเกินจากความเป็นอยู่ ตามมาตรฐาน 1.2 ตร.ม.ต่อคน หากเรือนจำไหนเกลี่ยคนไม่ให้แออัดไม่ได้ แล้วมีเชื้อโควิดเข้าไป ผบ.เรือนจำต้องรับผิดชอบ และต้องเข้าใจ Standard Operation Procedure (SOP) หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเราได้ประชุมกันเมื่อก่อนหน้าที่จะมีโควิดระบาดละลอกใหม่ และได้ให้ ผบ.เรือนจำทั้งหลายได้รับรู้ความเป็นมาตรฐานต้องปฏิบัติอย่างไร ขอให้ทุกคนอย่าหลงลืม อย่าปล่อยปะละเลยไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติตามกรอบหรือระเบียบที่วางไว้ หากมีคนติดเชื้อขึ้นมาท่านต้องรับผิดชอบ และข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมทุกคนต้องฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มให้เร็วที่สุด หากไม่ครบกระทรวงจะช่วยหาและดูแลให้ อย่านิ่งเฉยในเรื่องของวัคซีน หากกรมไหนยังไม่ครบให้รีบแจ้ง เพราะหากเราไม่ทำให้เรียบร้อยจะกระทบคนอื่นด้วย เราเป็นข้าราชการต้องเป็นผู้นำไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ 

“การพัฒนาการของโรคยังไม่หยุดแต่เรามั่นใจว่าจะต้องหยุดการแพร่ระบาดได้ เพราะมีแนวทางที่เราเตรียมไว้แล้ว คือ วัคซีน แต่เราต้องเร่งตรวจเชิงรุกให้ครบ 100%ด้วย โดยเมื่อวานมีผู้ต้องขังติดเชื้อ 11,670 ราย ซึ่งสาเหตุที่วันนี้ยอดเพิ่มขึ้นเพราะโรคอยู่ในช่วงของการฟักตัว แต่ผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน” นายสมศักดิ์ กล่าว 

แสดงความเห็น