กรมบังคับคดี ยกระดับให้บริการปชช.ยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์

กรมบังคับคดี พร้อมยกระดับให้บริการประชาชน เปิดยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านสำนักงานบังคับคดี 104 แห่งทั่วประเทศ 

นางอรัญญา  ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีความมุ่งหวังยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 จึงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงสั่งการให้กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เปิดให้บริการยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้ที่สำนักงานบังคับคดี จำนวน 104 แห่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยอีกว่า ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียน เพื่อขอรหัสการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ในหัวข้อ ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วยืนยันตัวตนครั้งแรกได้ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยระบบจะแจ้งผลการอนุมัติการใช้งาน username และ password ผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ระบบพร้อมดำเนินการยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์สินได้ด้วยตนเอง    

โดยประชาชนสามารถตรวจดูรายชื่อสำนักงานบังคับคดีที่เปิดให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้ที่เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2881-4999 หรือสายด่วน กรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ

แสดงความเห็น